"พุทธิพงษ์" หวังปั้น "Digital Valley" ดันไทยศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน

วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 18:11 น.
"พุทธิพงษ์" หวังปั้น "Digital Valley" ดันไทยศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน
"พุทธิพงษ์" มั่นใจคนไทยพร้อมปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล เร่งปั้น "Digital Valley" ที่ศรีราชา ดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของอาเซียน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ กล่าวในงาน Krungsri Business Forum 2019 ว่า ประเทศไทยมีประชากร 66.4 ล้านคน มีคนเข้าถึงการใช้โทรศัพท์มือถือ 187% แสดงให้เห็นว่ามีจำนวนคนใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือมากกว่าจำนวนประชากร คนหนึ่งคนมีอุปกรณ์หลายเครื่อง มีคนที่ใช้เครือข่าย mobile broadband 108% ทั้งหมดนี้ บ่งบอกว่าคนไทยมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ ตนไม่แปลกใจว่าธุรกิจด้านการเงินการธนาคารสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างดี เนื่องจากมีการเตรียมการมาเป็นเวลานาน ประเทศอย่างสิงคโปร์มีการเตรียมการเพื่อปรับตัวเพื่อรับ Digital Disruption มา 5 ปี ในประเทศไทยเอง โดยเฉพาะภาคเอกชน ก็ได้มีการเรียนรู้และปรับตัวไม่ต่ำกว่า 5 ปี เช่นกัน แม้กระทั่งในปัจจุบัน รัฐบาลสิงคโปร์ ก็ยังต้องเรียนรู้ด้านดิจิทัลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ไม่ต่างจากในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าไม่คำว่าสายเกินไปในการเรียนรู้ด้านดิจิทัล

"ประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นรองใครในด้านการพัฒนาปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยรัฐบาลมีความตั้งใจผลักดันให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งรัฐบาลมีบทบาทเป็นฝ่ายที่วางโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุน แต่รัฐบาลโดยลำพังไม่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยประชาชนและภาคเอกชนที่ต้องเข้มแข็งและเดินไปในทิศทางเดียวกัน"นายพุทธิพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยายามผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของอาเซียน โดยการพยายามผลักดัน Digital Valley ในประเทศไทย ในพื้นที่ 700 กว่าไร่ ที่อำเภอศรีราชา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยจะมีรถไฟความเร็วสูงเข้าถึง และจะดึงดูดบริษัทด้านดิจิทัลชั้นนำของโลกมารวมในเมืองดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงฯ ตั้งเป้าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 900 วัน