โรงไฟฟ้าชุมชน โมเดลแรกเชื้อเพลิงชีวมวล เห็นแน่ปลายปีนี้ ชู 3 รูปแบบการลงทุน

วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 12:39 น.
โรงไฟฟ้าชุมชน โมเดลแรกเชื้อเพลิงชีวมวล เห็นแน่ปลายปีนี้ ชู 3 รูปแบบการลงทุน
'สนธิรัตน์' เร่งคลอดรูปแบบโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win ปลายปี' 62   ขณะที่กบง.ไฟเขียวกฟผ.นำเข้าแอลเอ็นจี 2 ล็อต 1.30 แสนตัน เริ่มเดือนแรก ธ.ค. นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุม กบง. ได้หารือรูปแบบโรงไฟฟ้าชุมชนตามกรอบนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. เป็นการลงทุนโดยภาคเอกชน หรือบริษัทลูกของการไฟฟ้าทีมีความพร้อมอยู่แล้ว 2. เป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงปลายสาย หรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยอาจจะพิจารณานำเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือรูปแบบ CSR จากภาคเอกชนต่างๆ

3. เป็นการลงทุนเพื่อนำของเสียมาจัดการให้เป็นประโยชน์เชิงพลังงาน เช่น ขยะ โดยมอบหมายกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ร่วมกันจัดทำรายรูปแบบรายละเอียดมาเสนอ กบง. อีกครั้ง ภายในเดือนพ.ย. หรือ ธ.ค. 2562 ขณะเดียวกันได้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้กบง. มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เพื่อมาช่วยพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสม

สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชน ต้นแบบ Quick win จะเลือกใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อเป็นโครงการนำร่อง คาดจะเห็นรูปแบบชัดเจนภายในปีนี้ อย่าไรก็ตาม ขณะนี้เรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนมีกระแสตอบรับดี ประกอบกับเป็นการนำเงินกระจายลงสู่ชุมชน ได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเร็ว รวมทั้งการจัดการเรื่องการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาเป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้กบง.ได้รับทราบแนวทางการทดลองนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) แบบ Spot ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามที่ กบง. เสนอ ซึ่งเป็นเรื่องการดูช่วงเวลาและปริมาณการนำเข้าที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางให้ กฟผ. ดำเนินการต่อไป โดยจากข้อมูลที่ได้รับ จึงสรุปมีแนวทางเลือกปริมาณการนำเข้า 2 ลำเรือ ลำเรือละ 65,000 ตัน และช่วงเวลาการนำเข้าที่เหมาะสมลำแรกประมาณเดือนธันวาคม 2562 และลำที่ 2 ประมาณเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้ จากข้อมูลราคาแอลเอ็นจี แบบ Spot ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 จะยังไม่สูงมากนัก และให้ กฟผ. และ กกพ. นำผลการนำเข้าแอลเอ็นจี ลำแรกมารายงาน กบง. เพื่อจะได้ทราบผลกระทบจากการดำเนินการ รวมถึงการเปรียบเทียบต้นทุนค่าไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด

ขณะเดียวกัน กบง.ได้พิจารณาแนวทางปัญหาความเดือดร้อนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล โดยให้ เอสพีพี ชีวมวล สามารถสมัครใจเลือก อยู่ในรูปแบบสัญญาเดิมต่อไปตามเงื่อนไขเดิม หรือให้สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็น FiT ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งได้คำนึงถึงผลกระทบต่อภาระค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม รวมทั้งผลกระทบต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นกับ (SPP ) ชีวมวลแบบ FiT (โครงการ SPP Hybrid Firm) ที่ได้มีการประกาศรับซื้อและดำเนินคัดเลือกเมื่อปี 2560 โดยวิธี Competitive Bidding ควบคู่กันไปด้วยแล้ว