ทอท.พร้อมติดตั้ง Auto Gateเพิ่ม 8 ช่องระบายผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 16:23 น.
ทอท.พร้อมติดตั้ง Auto Gateเพิ่ม 8 ช่องระบายผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ
'ศักดิ์สยาม' สั่งทอท. กางแผนยกเครื่องคุณภาพบริการสนามบิน ปลดล็อคทุกปัญหา แก้แออัดด่านตม. ขณะที่ทอท.เร่งติด Auto Gate เพิ่ม 8 ช่อง ระบายผู้โดยสาร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า ได้สั่งการให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำ Presentation เรื่องแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งแผนการพัฒนาท่าอากาศยาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ การเดินหน้าการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน เป็นต้น เพื่อรวบรวมพร้อมกับท่าอากาศยานดอนเมือง และรายงานให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบในสัปดาห์หน้า และจะต้องรายงานความคืบหน้าทุกเดือนด้วย

สำหรับข้อกังวลของนายกรัฐมนตรีในเรื่องปัญหาแออัดด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และจุดตรวจหนังสือเดินทางของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง นั้น การแก้ไขปัญหาในระยะแรก มอบหมายให้ ทอท. ไปประสานกับสายการบินต่างๆ ให้แจ้งผู้โดยสารก่อนลงเครื่องบินว่า ควรจะไปใช้โซนตรวจฯ ไหน กล่าวคือ เมื่อผ่านจุดตรวจแล้ว จะออกไปตรงกับช่องสายพานรับกระเป๋าเดินทาง เพื่อเป็นการกระจายผู้โดยสารไม่ให้กระจุกตัว ขณะเดียวกัน ภายในเดือนก.ย.นี้ จะทำป้ายบอกแบ่งโซนอย่างชัดเจน รวมถึงให้ไปพิจารณาเอาสวนไผ่ภายในท่าอากาศยานฯ เพื่อเพิ่มที่ด้วย

ด้านนาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) กล่าวว่า ทสภ. เตรียมเสนอ ทอท. จัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 วงเงินประมาณ 200 ล้านบาท ในการติดตั้งช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) ขาเข้า จำนวน 8 ช่อง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการตรวจฯ หรือเฉลี่ย 20 วินาที/คน โดยในปัจจุบัน ทสภ. มี Auto Gate รวมทั้งสิ้น 16 ช่อง แบ่งเป็น ขาเข้า 8 ช่อง และขาออก 8 ช่อง ในจำนวนนี้ เป็นช่องทางสำหรับชาวต่างชาติ 2 ช่อง สำหรับชาวต่างชาติที่สามารถใช้ช่องอัตโนมัติดังกล่าวได้นั้น ในขณะนี้ใช้ได้ 2 สัญชาติ คือ สิงคโปร์ และฮ่องกง ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. และยังเหลืออีก 3 สัญชาติ คือ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ที่ยังอยู่ระหว่างรอความเหมาะสมต่อไป

ขณะที่พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 กล่าวว่า ในปัจจุบัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีช่องตรวจคนเข้าเมือง ฝั่งขาเข้า 93 ช่อง ส่วนฝั่งขาออก 62 ช่อง ซึ่งในช่วงเวลาพีคนั้น ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก จะมีผู้โดยสารฝั่งละประมาณ 5,000 คน/ชม. หรือฝั่งละ 70,000 คน/วัน ในส่วนของเวลาเฉลี่ยในการรอตรวจฯ นั้น ใช้เวลาประมาณ 15 นาที/คน และหากเป็นช่วงหนาแน่น จะต้องรอประมาณ 45 นาที/คน