เร่งตรวจสอบราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 12:17 น.
เร่งตรวจสอบราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
จุรินทร์ นั่งหัวโต๊ะประชุมกกร. จี้โรงพยาบาลเอกชน 353 แห่งแจ้งราคายาและค่าบริการให้มาตรฐานความเป็นธรรมต่อประชาชน พร้อมส่งหนังสือเรียกอีก 48 รายที่ยังไม่ส่งคำห้อยคำชี้แจง ตามพรบ.ราคาสินค้าและบริการ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยในที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1.อนุมัติให้กรมการค้าภายในได้ไปตรวจสอบเรื่องการจำหน่ายปุ๋ยของเกษตรกรซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตกระทบต่อรายได้เกษตรกร โดยให้ตรวจสอบเรื่องราคาที่ต้องไม่แพง ถูกต้องให้ความเป็นธรรมต่อเกษตรกร

2. การติดราคารับซื้อพืชผลการเกษตรทั่วประเทศ ต้องมีความเป็นธรรมให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเร็วที่สุด มากที่สุด เพื่อเกษตรกรสามารถวางแผนการเก็บผลผลิตได้ ไม่เกิดความเสียหาย เช่น ได้ดำเนินการไปแล้วคือ ลำใย ได้เปลี่ยนการติดประกาศราคาจากช่วงเย็นมาเป็นช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม ประสบผลสำเร็จเป็นตัวอย่าง3.ในที่ประชุมมีมติต่อเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ ให้ติดตั้งมิเตอร์เพื่อตรวจวัดเรียลไทม์ จึงต้องนำมาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนี้เพื่อทราบและให้กรมการค้าภายในไปดำเนินการให้เสร็จใน 2 เดือน

4.กำหนดการขนย้ายมะพร้าว เป็นการขอเพิ่มพื้นที่ควบคุมการขนย้ายมะพร้าวผลแก่เนื้อมะพร้าวขาวและเนื้อมะพร้าวแห้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยขออนุมัติกำหนดพื้นที่เพิ่มที่ปัตตานีใน 6 อำเภอ เห็นชอบกำหนดให้พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสายบุรี อำเภอยะหริ่ง อำเภอ ปะนาเระ อำเภอหนองจิก และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ควบคุมการขนย้ายสินค้ามะพร้าวที่นำเข้าเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ 7 จังหวัด 10 อำเภอ ตามเงื่อนไขปริมาณที่ควบคุมการขนย้าย จึงเพิ่มไปและกำหนดวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นัดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาหารือเรื่องแก้ไขปัญหานี้

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่าสำหรับเรื่องสำคัญ คือ ความคืบหน้าเรื่องแจ้งราคายา รพ.เอกชน ได้ติดตามประกาศ กกร. เรื่องการแจ้งราคาการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรคเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ด้วยโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด 353 รายแจ้งข้อมูลแล้ว 301 รายยังไม่แจ้งข้อมูล 48 ราย

ทั้งนี้กรมการค้าภายในรายงานว่าได้ออกหนังสือเรียกไปยังโรงพยาบาลทั้ง 48 ราย มาห้อยท้ายคำชี้แจง และในนี้มีรพ.ที่ยังไม่แจ้งจริงๆ 28 รายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยเรื่องนี้ต้องกำกับดูแลไปตามมติของกกร.ก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวเลขส่งออกตามรายงานของ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เรื่องตัวเลขการส่งออกเดือนกรกฎาคม 2562 ว่ามีข่าวดีสัญญาณเป็นบวก คือ อัตราการขยายตัวตัวเลขส่งออก บวก 4.28% และได้ตรวจสอบแล้วสินค้าดาวรุ่งที่ช่วยให้ตัวเลขส่งออกเป็นบวกคือ ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป สบู่ เครื่องสำอาง ของใช้ในบ้าน เป็นต้น

โดยมีตลาดเด่น คือ อินเดีย สหรัฐอเมริกา แต่ทั้งนี้จะยังคงกำกับนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าจับมือภาคเอกชนเดินหน้าต่อไปเพื่อผลักดันการส่งออก ซึ่งในวันจันทร์ที่ 26 ส.ค.นี้ ให้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ร่วมประชุมเพื่อกำหนดเร่งรัดการส่งออกที่เป็นรูปธรรมจริงๆในรายสินค้าว่าจะเร่งรัดตัวใดบ้างทั้งภาค เกษตร และ อุตสาหกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต