บำรุงราษฎร์ โชว์เคสรักษากระดูกสันหลังคด 'น้องโทนี่'

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 18:41 น.
บำรุงราษฎร์ โชว์เคสรักษากระดูกสันหลังคด 'น้องโทนี่'
ทีมแพทย์ แจงแนวทางการรักษาเบื้องต้นใส่เสื้อเกราะดามหลัง 2 ปี พร้อมติดตามผลต่อเนื่องทุก 6เดือน ด้านมูลนิธิฯต่อยอดเปิดตัวโครงการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยหุ่นยนต์นำวิถีเพื่อผู้ด้อยโอกาส ในสิ้นปี'62

นายแพทย์สำเริง เนติ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังและกระดูกข้อมือ สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่าสถาบันฯ ได้ตรวจวินิจฉัยพร้อมเตรียมการดูแลรักษากรณี (เคส) ด.ญ.ปาร์ยทองแท้ ดีบุญมี ณ ชุุมแพ หรือ "น้องโทนี่" ซึ่งมีภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็ก ตามที่ปรากฎในสื่อเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา และถือเป็นเคสภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็กที่น่าสนใจ ผ่านการประสานงานจากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่ได้ติดต่อไปยังคุณสุภาพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ มารดา "น้องโทนี่" โดยตรง

"กรณีน้องโทนี่ จากผลการวินิจฉัยตามขั้นตอนทางการแพทย์และผลเอ็กซเรย์พบว่าเป็นภาวะกระดูกสันหลังคดโดยไม่มีสาเหตุ โดยกระดูกสันหลังคดทำมุม 38 องศา เบื้องต้นสามารถรักษาโดยการใส่เสื้อเกราะจากภายนอกเพื่อดามและดัดกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง ประเมินระยะเวลาการใส่เสื้อเกราะนานราว 1-2 ปี พร้อมติดตามผลในทุกๆ 6เดือน" นายแพทย์สำเริงกล่าว

สำหรับภาวะกระดูกสันหลังคดในวัยเด็กพบได้ในสาเหตุหลัก คือ ภาวะกระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุ และ ภาวะกระดูกสันหลังคดจากโรคเดิมมาก่อน เช่น โรคทางสมอง โรคทางกล้ามเนื้อ หรือ กระดูก 2ข้างเติบโตไม่เท่ากัน สามารถรักษาได้ทั้งในวิธี ดัดให้ตรงโดยใส่เสื้อเกราะเพื่อพยุงหลังตามระยะเวลาที่กำหนด และ การผ่าตัด

ขณะที่ภาวะกระดูกสันหลังคดไม่ทราบสาเหตุ จะพบได้บ่อยในกลุ่มวัยรุ่น มีอายุระหว่าง 10-18ปี ด้วยเป็นช่วงวัยที่อยู่ระหว่างการเจริญเติบโตของกระดูก และมีแนวโน้มจะมีภาวะกระดูกสันหลังคดมากที่สุด ซึ่งหากกระดูกสันหลังหยุดโตผู้ป่วยสามารถเลิกใส่เสื้อเกราะได้ แต่หากพบว่าผู้ป่วยมีภาวะกระดูกสันหลังคดในระดับรุนแรง คณะแพทย์จะร่วมวินิจฉัยเพื่อใช้วิธีการผ่าตัด ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภาวะกระดูกคดในเด็ก ยังสามารถพบได้จากปัจจัยภายนอกทั่วไป เช่น การใช้ช่วงหลังแบกรับกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากเกินไป อาจส่งผลให้เด็กมีภาวะกระดูกสันหลังคดชั่วคราว ได้เช่นกัน ด้วยในช่วงวัยดังกล่าวกระดูกของเด็กยังไม่แข็งแรง โดยภาวะกระดูกสันหลังคดสามารถดูแลรักษาให้หายไปได้เอง จากการเลิกพฤติกรรมดังกล่าว และดูแลรักษาได้ตามแนวทางการแพทย์ที่กล่าวข้างต้น

นายแพทย์วิธวินท์ เกสรศักดิ์ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า นอกจากการรักษากระดูกสันหลังคดด้วยวิธีใส่เสื้อเกราะแล้วยังมีวิธีการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังคดในกรณีที่มีภาวะรุนแรง ด้วยเช่นกัน

ขณะที่ปัจจุบันสถาบันฯ ได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์นำวิถีรุ่นใหม่ มาช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตั้งแต่ปี 2561 โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้เข้ามามีบทบาทและเป็นทางเลือกในการผ่าตัดที่ปลอดภัยและแม่นยำให้กับผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลัง ปัจจุบันมีผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์นำวิถีจากสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ รวมทั้งสิ้นกว่า 50 ราย

ด้านนาย เคารพ วงศ์ประเสริฐ ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่ามูลนิธิฯ และสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ เตรียมเปิดตัวโครงการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยหุ่นยนต์นำวิถีเพื่อผู้ด้อยโอกาส วางเป้าหมายช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดอายุระหว่าง 10-18 ปี โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการแก้ไขมุมความโค้งของกระดูกสันหลังให้ตรงยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเปิดตัวโครงการฯอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี 2562 นี้

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต