นบข.ไฟเขียวโครงการ "ประกันรายได้ข้าว" 5ประเภทช่วยชาวนา

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 13:19 น.
นบข.ไฟเขียวโครงการ "ประกันรายได้ข้าว" 5ประเภทช่วยชาวนา
"จุรินทร์" เผยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวอนุมัติโครงการประกันรายได้ราคาข้าว 5 ประเภท ช่วยชาวนา

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.51 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว นบข. 1/2562 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ราคาข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นยังอนุมัติมาตรการคู่ขนานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับค่าผลิตหรือเก็บเกี่ยวเป็น 2 เรื่องวันนี้

สำหรับกรณีการอนุมัติโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวนั้น คือประกันรายได้ราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละ 14 ตัน ,ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท จำนวน 16 ตัน,ข้าวเจ้า ตันละ 10,000 บาทจำนวน 30 ตัน,ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท จำนวน 25ตัน,และข้าวเหนียว ตันละ 12,000 บาท จำนวน16ตัน โดยใช้วงเงินงบประมาณ 21,000 ล้านบาทในโครงการข้าวนาปี

ส่วนในเรื่องโครงการช่วยค่าเก็บเกี่ยว หรือ สนับสนุนการผลิตนั้นจะช่วย 500 บาท/ต่อไร่ จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ถือเป็นโครงการคู่ขนานแต่จะต้องไปตกลงเรื่องวงเงินกับสำนักงบประมาณก่อน ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหญ่ต่อไป

โดยโครงการประกันรายได้นั้นคาดว่าจะสามารถนำเข้าคณะรัฐมนตรีอังคารหน้า ในส่วนของรายละเอียดนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรจะได้ดำเนินการต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมได้มอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) กับกระทรวงพาณิชย์จัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพ.ศ. 2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข.นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบต่อไป

ซึ่งการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงในการทำโครงการประกันรายได้ราคาข้าวนั้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยจะทำการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหลังทำการเพาะปลูก 15-60 วันในภูมิภาคอื่นๆจะเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 ส่วนภาคใต้จะเริ่ม วันที่ 16 มิถุนายน 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต