"บินไทย"จมหนี้ สั่งลดเงินเดือนผู้บริหารฝ่าวิกฤตขาดทุน

วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 09:57 น.
"บินไทย"จมหนี้ สั่งลดเงินเดือนผู้บริหารฝ่าวิกฤตขาดทุน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยเผยขอความร่วมมือกลุ่มผู้บริหารลดเงินเดือนฝ่าวิกฤตขาดทุน ชี้ถึงเวลาที่ต้องเสียสละเพื่อรักษาองค์กร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่าได้ขอความร่วมมือตามความสมัครใจเฉพาะในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ให้แสดงสปิริตช่วยองค์กรผ่านวิกฤตขาดทุนด้วยการลดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม

"ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้การบินไทยกลับมาสู่สถานะที่แข่งขันได้ในธุรกิจการบินในปัจจุบัน การแสดงสปิริตของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง เป็นการจุดประกายให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วจริงๆ ที่เราต้องรวมพลังกัน ต้องช่วยกันทุกวิถีทาง ในการรักษาองค์กรให้พ้นวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้ อะไรที่เสียสละได้ ต้องเสียสละ"

"อย่างไรก็ตาม ขอให้พนักงานในระดับปฎิบัติการทุกคนไม่ต้องกังวลว่าการลดค่าตอบแทนครั้งนี้ จะถูกบังคับใช้ในระดับตนด้วย เพราะฝ่ายบริหารจะพยายามจัดการทุกอย่างไม่ให้กระทบถึงความเป็นอยู่ของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันในการบริหารลดต้นทุนที่จะไม่ให้กระทบถึงคุณภาพการบริการ"นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กล่าว

รายงานข่าวกระทรวงคมนาคมระบุว่าปัจจุบันการบินไทยขาดทุนขั้นวิกฤตเสี่ยงต่อการล้มละลาย ขณะนี้การบินไทยหนี้สินรวม 245,133 ล้าน ทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (debt to equity) สูงถึง 14.55 เท่า หนี้สินต่อกระแสเงินสด (debt to EBITDA) 86.43 เท่าตัว ในขณะที่อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio) ลดต่ำลงเหลือแค่ 0.62 เท่า ส่งผลให้อาจต้องกู้เงินเพิ่มหรือผลัดหนี้ออกไปก่อน ดังนั้นการลงทุนจัดซื้อเครื่องบินใหม่ 156,000 ล้านบาทจะทำให้การบินไทยเป็นสายการบินที่มีหนี้มากที่สุดในโลก