"ศักดิ์สยาม"สั่งยกเลิกลงทุนสร้างเกาะกลางถนน ให้ใช้แบริเออร์ยางพาราแทน

วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 17:52 น.
"ศักดิ์สยาม"สั่งยกเลิกลงทุนสร้างเกาะกลางถนน ให้ใช้แบริเออร์ยางพาราแทน
รมว.คมนาคมสั่งยกเลิกการลงทุนสร้างเกาะกลางถนนสำหรับถนนที่สร้างใหม่ทั่วประเทศ แต่ให้ใช้แบริเออร์จากยางพาราที่รับความเร็วรถที่ 120กม./ชม.แทน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ได้สั่งการให้กรมทางหลวงขยายถนนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อส่งเสริมการสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ โดยให้กรมทางหลวงเร่งแผนพัฒนาควบคู่ไปกีบการเคลียร์ข้อติดขัดในการลงทุน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

นอกจากนี้ยังสั่งการให้พัฒนาเป็นแบริเออร์ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย แทนการทำเกาะกลางถนน ซึ่งได้มอบให้กรมทางหลวงไปศึกษาออกแบบให้ได้มาตรฐาน มีการใช้ยางพารามาเป็นส่วนผสม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า การพัฒนาโครงข่ายทางถนนต่อไปจะต้องมีความเชื่อมต่อกัน เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย ในการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ ได้มอบให้กรมการขนส่งทางบกเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดต่อผู้ขับขี่ และยานพาหนะ โดยเฉพาะการตรวจสภาพรถที่ต้องให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กำหนด เพิ่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

"ผมได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และ ทช. ยกเลิกการลงทุนก่อสร้างเกาะกลางบนถนนทั่วประเทศสำหรับถนนที่จะก่อสร้างใหม่ โดยให้ใช้แบริเออร์ที่ทำจากยางพาราเป็นตัวกั้นถนนแทน และต้องสามารถรองรับการใช้ความเร็วรถที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วย ไม่ให้เหมือนกับแบริเออร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุ และไม่ทำให้ถนนเสียหาย รวมทั้งสามารถนำงบประมาณที่จะใช้ก่อสร้างเกาะกลางถนนไปใช้ขยายถนน 4 เลนเพิ่มเติมให้ชาวบ้านได้ด้วย"นายศักดิ์สยามกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต