สมอ.จ้องสกัดสินค้าเถื่อนทะลักเข้าไทย หลังเทรดวอร์พ่นพิษยืดเยื้อ

วันที่ 12 ส.ค. 2562 เวลา 12:09 น.
สมอ.จ้องสกัดสินค้าเถื่อนทะลักเข้าไทย หลังเทรดวอร์พ่นพิษยืดเยื้อ
หวั่นสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน กระทบสินค้ากลุ่มเหล็ก- เครื่องใช้ไฟฟ้า- ของเล่น  เร่งวางมาตรการรการรับมือ ป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานลักลอบเข้าไทย

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. เตรียมมาตรการรับมือผลกระทบจากสงครามการค้า (เทรดวอร์) ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่คาดว่าจะ ยืดเยื้อยาวนาน สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนที่ได้รับ ผลกระทบจากการทะลักของสินค้าจากจีนเข้ามาในประเทศไทยและอาเซียน เช่น สินค้ากลุ่มเหล็ก กลุ่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และของเล่น ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้ามาตรฐานบังคับที่ สมอ. ควบคุม และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้

ทั้งนี้ได้เฝ้าจับตาการนำเข้าสินค้าดังกล่าวอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ National Single Window (NSW) หากพบสินค้าชนิดใดมีการนำเข้าในปริมาณมากผิดปกติ จะเข้าทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทันที และในกรณีสินค้านั้นยังไม่ได้มีการกำหนดให้เป็นสินค้าบังคับ หากประเมินแล้วว่าจะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ก็จะใช้กลไกของ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้ว ประกาศให้สินค้านั้นเป็นสินค้ามาตรฐานบังคับที่ต้องถูกควบคุมทันที นอกจากนี้ จะเร่งกำหนดมาตรฐานกับสินค้าที่ยังไม่มีการกำหนดเป็นมาตรฐาน โดยหากมีความจำเป็น สมอ. อาจใช้ข้อกำหนดหรือใช้มาตรฐานที่สากลมีอยู่แล้ว มาประกาศใช้เป็นมาตรฐานได้เลย

“จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและรับรองสินค้าที่มีผลกระทบดังกล่าว โดยจะเพิ่มความถี่การตรวจโรงงานที่เป็นแหล่งผลิตมากขึ้น รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของนักลงทุนจากจีน ที่มาลงทุนผลิตสินค้าในประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียน โดยเฉพาะเส้นทางของสินค้าที่ผลิตออกมาจะไปที่ใดบ้าง ขณะเดียวกันก็จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยชวนนักลงทุนจากจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น สำหรับในเวทีอาเซียนในฐานะที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน และ สมอ. เป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality – ACCSQ) ก็จะหยิบยกผลกระทบดังกล่าวหารือในการประชุม ACCSQ ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ด้วย” นายวันชัย กล่าว