นักวิชาการย้ำรถตู้เก่าเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง ไม่เหมาะใช้โดยสาร

วันที่ 11 ส.ค. 2562 เวลา 10:53 น.
นักวิชาการย้ำรถตู้เก่าเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง ไม่เหมาะใช้โดยสาร
นักวิชาการย้ำรถตู้เก่าเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากถึง 40% ชี้ไม่เหมาะใช้โดยสาร แนะรถเมล์-มินิบัสเหมาะกับการขนส่งสาธารณะสุด ด้านคมนาคมเปิดช่องทางฟังเสียงประชาชนก่อนเคาะนโยบาย

ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี อดีตผู้อำนวยการ Smart City Research Center และนักวิจัยชำนาญการด้านระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงคมนาคมปลดล็อครถตู้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสนั้นอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากกรปรับรถตู้เป็นรถใหม่หรือรถประเภทอื่นนั้นประโยชน์จะตกกับประชาชน อีกทั้งผู้ประกอบการลดต้นทุน หลังจากที่ผู้ประกอบการดำเนินการภายใต้ต้นทุนที่ไม่สอดคล้องกับรายได้มานาน และ แลกเปลี่ยนด้วยความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร และ ผู้ให้บริการเองมานาน

รศ.ดร.เอกชัยกล่าวอีกว่า ความเสี่ยงของการขยายอายุรถตู้ให้มากกว่า 10 ปีนั้นมีค่อนข้างมาก จากงานวิจัยขอสหรัฐ (US DOT) พบว่า อายุรถและปีการผลิตมีผลอย่างสูง และ มีนัยยะสำคัญทางสถิติต่ออัตราเสี่ยงในการบาดเจ็บหนัก และ เสียชีวิตของผู้ขับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รถเก่า อายุ15 ปีมีความเสี่ยงของการตายในกรณีเกิดเหตุมากกว่ารถอายุ 10 ปีถึง 40% อย่างไรก็ตามเปรียบเทียบรถเก่า อายุ 18ปี กับ รถใหม่อายุ 3 ปีถ้าเกิดเหตุอัตราเสี่ยงการบาดเจ็บสาหัสของผู้ขับในรถเก่าจะสูงกว่าผู้ขับรถใหม่มากกว่า 71% (เกือบเท่าตัว) ทั้งนี้การใช้ seat belt มีส่วนลดอัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุมาก

นอกจากนี้อีกมิติที่อาจจะมองคือการเสนอการจำกัดการให้บริการในเชิงระยะทาง และ เส้นทาง/พื้นที่วิ่งของรถเก่า อาจเพราะสภาวะเศรษฐกิจและความลำบากของการประกอบการ ถ้าจำเป็นจริงๆที่จะต้องขยายอายุรถตู้คงต้องมองจากหลักฐานทางวิชาการว่าควรให้วิ่งบนเส้นทางไหน ระยะทางเท่าไร ความเร็วเท่าไร ที่จะทำให้ความเสี่ยงในการบาดเจ็บ/ตาย หากเกิดเหตุลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบ gps ที่ติดตั้งบนรถสามารถนำมาช่วยการกำกับดูแลได้ทันที

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่ารถตู้ที่ให้บริการอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับการนำมาวิ่งรับผู้โดยสาร เนื่องจากประเทศต้นคิดอย่างญี่ปุ่นนั้นใช้รถตู้เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยประตูที่เปิดได้กว้างและยังมีประตูหลังช่วยการยกสินค้าขึ้นรถ ทว่าประเทศไทยกลับนำรถดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อวิ่รับส่งผู้โดยสารด้วนต้นทุนต่ำ ผลสุดท้ายทำให้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

นอกจากนี้รถตู้ยังไม่ตอบโจทย์การขนส่งสาธารณะ (Mass Transit) ซึ่งควรจะเป็นไปเพื่อคนหมู่มากอย่างรถเมล์หรือรถมินิบัส ซึ่งมีช่องทางเข้าและออกที่ชัดเจน ทำให้ผู้โดยสารขึ้นลงสะดวกและนั่งได้สบายกว่ารถตู้ อีกทั้งยังมีช่องทางหลบหนีที่ปลอดภัยเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุ

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเปิดให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังเพื่อนำไปดำเนินนโยบายยกระดับงานบริการรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมทั้ง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้โดยสารสาธารณะ รถโดยสารบขส. รถโดยสารขสมก. โดยจะเปิดให้แสดงความคิดเห็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านคุณภาพตัวรถ 2. ด้านพนักงานขับรถ 3. ด้านการให้บริการ 4. ด้านอัตราค่าโดยสาร 5. ด้านอื่นๆ

ทั้งนี้มีระยะ เวลา แสดง ความคิดเห็น ตั้งแต่ วันที่ 13-27 สิงหาคม 2562 ผ่านช่องทาง เว็บกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th  เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS