"จุรินทร์" ลงใต้ ประชุมพัฒนาเศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 20 ก.ค.

  • วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 10:01 น.

"จุรินทร์" ลงใต้ ประชุมพัฒนาเศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 20 ก.ค.

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่ภาคใต้ ประชุมพัฒนาเศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 20 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 19 กค.2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการเดินทางไปประชุมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ภาคเอกชนจากหอการค้า  สภาอุตสาหกรรม ตัวแทนสมาคมธนาคารไทยและฝ่ายต่างๆ เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ทั้งปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา ในวันที่ 19-20 ก.ค. นี้

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะมิติเชิงยุทธศาสตร์การค้าภายในและการค้าระหว่างประเทศ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาราลไทยสู่ฮาราลโลกและการขับเคลื่อนการค้าชายแดนระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย ตลอดจนกรอบภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาการค้าอาเซียนและการค้าโลก ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้ (ศอบต.) จังหวัดยะลา

มีรายงานว่า ตลอดวันแรกของการเข้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 นายจุรินทร์ใช้เวลาทั้งวันประชุมร่วมกับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีและคณะข้าราชการระดับสูง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กรมการค้าภายใน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และยังมีกำหนดการประชุมกับกรมต่างๆอีกทั้งในวันที่ 19 ก่อนจะขึ้นเครื่องเดินทางไปที่ภาคใต้ในช่วงเย็นวันเดียวกัน

ข่าวอื่นๆ