โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชี้ 5 กลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ในระยะยาว

  • วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 20:16 น.

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชี้ 5 กลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ในระยะยาว

ชี้สถิติผู้ป่วยชาวไทยพบได้ทั้งในกลุ่มชายและหญิง แนะดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน หมั่นตรวจสมรรถภาพปอดประจำปี

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการอาวุโส ด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ กล่าวว่าปัจจุบัน โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคปอด แม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่ได้ก่ออันตรายถึงชีวิตผู้ป่วยโดยเฉียบพลัน แต่ก็เป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานทั้งทางกายและจิตใจต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

เนื่องจากอาการของโรคจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งประชาชนสามารถดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันได้ โดยการตรวจสมรรถภาพปอด (PFT) เป็นประจำทุกปี สำหรับการตรวจ PFT เป็นการตรวจประสิทธิภาพการทำงาน (Function) ของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ โดยวัดปริมาตรอากาศเข้าออกจากปอด (Spirometry) วัดขนาดของระบบทางเดินหายใจ (Lung volumes) วัดการรับปริมาณออกซิเจน (Diffusing capacity) โดยจะบันทึกออกมาเป็นตัวเลขและกราฟ ส่วนการตรวจเอกซเรย์ปอดจะเป็นการตรวจเพื่อดูภาพรังสีอวัยวะปอดว่ามีรอยโรคในปอดหรือไม่ (Structural damage) แต่ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานของปอดได้

"ความผิดปกติจากภาพรังสีจะพบก็ต่อเมื่อการทำงานของปอดมีความเสียหายไปแล้ว การที่พบความผิดปกติในการทำงานของปอดแต่เนิ่นๆ จากการตรวจ PFT จะสามารถทำการรักษาก่อนที่ปอดจะเสียหายไปมากจนรักษาไม่ได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอด หากพบว่าปอดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถนำออกซิเจนเข้าไปในเม็ดเลือดแดง (Hemoglobin) ได้มากเพื่อนำไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ในระบบร่างกาย จะส่งผลให้สุขภาพของร่างกายดีขึ้น แข็งแรงขึ้น สามารถทำงานและออกกำลังกายได้ทนและนานขึ้น ดังนั้นในวงการกีฬา จะเห็นว่าการตรวจสมรรถภาพปอดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการคัดเลือกให้ได้นักกีฬาที่แข็งแรง” ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยงยุทธ์ กล่าวเสริม

สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงว่าจะป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจหรือโรคปอด และควรเข้ามารับการตรวจ PFT แบ่งออกเป็น 1. กลุ่มคนที่สูบบุหรี่หรือใกล้ชิดผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ 2.กลุ่มคนที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น มีอาการไอเรื้อรัง เหนื่อยง่าย หรือรู้สึกว่าหายใจลำบาก เป็นต้น 3.กลุ่มคนที่ทำงานหรืออาศัยในบริเวณที่มีมลภาวะเป็นพิษสูง เช่น ตำรวจจราจร คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือง เป็นต้น 4. กลุ่มคนที่มีโรคทางกรรมพันธุ์ เช่น พ่อ-แม่ หรือ ญาติพี่น้องป่วยเป็นโรคปอด โรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น และ 5. การคัดเลือกนักกีฬาที่แข็งแรงเพื่อไปแข่งขันระดับนานาชาติ

ขณะที่สถิติผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคปอด ในประเทศไทย พบได้ทั้งในกลุ่มผู้ชายและผู้หญิง ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันในโรคปอด ผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ อาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญมลภาวะอากาศโดยตรง หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพคัดกรองฝุ่นขนาดเล็ก และที่สำคัญ ควรตรวจสุขภาพปอดเป็นประจำทุกปี เพราะหากได้รับการตรวจและทราบความเสียหายของปอดตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จะทำให้ผลลัพธ์ของการรักษามีประสิทธิภาพดีและง่ายยิ่งขึ้น

นาย ภัทรพงศ์ กาฬภักดี ผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ลุมพินี ประจำปี 2562 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพปอดในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่ตำรวจจราจร

โดยในปีนี้ โรงพยาบาลฯ ได้ให้บริการตรวจสมรรถภาพปอดแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจ (สน.) ลุมพินี จำนวน 22 นาย จากตำรวจจราจรที่เข้าร่วมการตรวจสุขภาพ (Check-Up) ทั้งหมด 58 นาย

พ.ต.ท.สาธิต สมานภาพ รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาล(ลุมพินี) กล่าวว่าปัจจุบัน สน.ลุมพินี มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่งานจราจรในพื้นที่ดูแลของสน.ลุมพินี ทั้งสิ้น 64 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกงานด้านจราจรให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และจากลักษณะการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และ โรคปอด จากการปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณที่มีมลภาวะอากาศ โดยเฉพาะในช่วงเวลา คือ 6.00 น.-9.00 น. และช่วงเวลา 16.00 น.- 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาการจราจรคับคั่ง

ขณะที่พื้นที่การจราจรบริเวณถนนสุขุมวิท-เพลินจิต นับว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีมลภาวะทางอากาศสูงของเมืองกรุงเทพฯ และเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสน.ลุมพินี ซึ่ง สน.ลุมพินี ตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเชิงป้องกัน จึงได้ร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี และ ในกิจกรรมการตรวจสมรรถภาพปอดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้มีตำรวจจราจร สน.ลุมพินี เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสมรรถภาพปอดทั้งสิ้น จำนวน 22 นาย จากจำนวนตำจราจรสน.ลุมพินี 58 นายที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 

ข่าวอื่นๆ