เซตท็อปบ็อกซ์ร้องนายกฯโดนลอยแพแบกสต็อกค้างอื้อ

วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 16:17 น.
เซตท็อปบ็อกซ์ร้องนายกฯโดนลอยแพแบกสต็อกค้างอื้อ
ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 ร้องนายกฯถูกลอยแพแบกสต็อกอื้อขอ “คสช.”สั่ง กสทช. แจก set-top-boxให้ครบ 22.9 ล้านครัวเรือนตามสัญญา

 

ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 โดยนายสมชาย เปรื่องวิริยะ ประธานชมรมฯ ได้ยื่นหนังสือแจ้งร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านทางช่องทางศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งตามมติของ กสทช. เมื่อ 24 ก.ค. 2557 มีมติให้แจกคูปองมูลค่า 690 บาทแก่ประชาชน 22.9 ล้านครัวเรือน เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (set-top-box) เครื่องรับโทรศัพท์ที่รับสัญญาณทีวีดิจิทัลได้ในตัว

          

โดยมีบริษัทสนใจเข้าโครงการด้วยการซื้อสติกเกอร์สัญลักษณ์การผ่านตรวจสอบมาตรฐานจาก กสทช. เพื่อให้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนสามารถใช้คูปองส่วนลด จาก กสทช. ได้ ทั้งยังมีการสต็อกสินค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

 

แต่ 4 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.แจกคูปองเพียง 17.55 ล้านใบ ขาดอีก 5.35 ล้านใบที่จะต้องแจกให้ประชาชนตามมติที่อนุมัติ ทั้งยังมีประชาชนที่ตกหล่นและไม่ได้ใช้สิทธิ์อีกเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกภาระสต็อกสินค้าจำนวนมาก เนื่องจากมีประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เพียง 10.7 ล้านรายเท่านั้น

          

ชมรมผู้ประกอบการฯ ได้พยายามหาทางแก้ปัญหา พร้อมเสนอแนวทางและผลักดันโครงการดังกล่าวให้ขับเคลื่อนต่อไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการของ กสทช. ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานราชการที่เป็นทั้งอาคารและบ้านพักอาศัย ตลอดจน ประชาชนผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในระยะที่ 1 จำนวนมากต่างได้รับผลกระทบจากการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อก (ปัจจุบันเหลือเพียงช่อง 3 ที่ยังมีการออกอากาศในระบบทีวีแอนาล็อก) ประสงค์อยากรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล แต่ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ในระยะที่ 2 ได้

 

ดังนั้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ชมรมผู้ประกอบการฯได้ขอให้นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกมาตราการ คำสั่ง หรือกฎหมายเพิ่มเติมจากคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/ 2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกล่องดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุนให้สำนักงาน กสทช. แจกคูปองทีวีดิจิทัลให้ได้ครบ 22.9 ล้านครัวเรือนโดยเร็ว เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการฯที่ได้ดำเนินการเตรียมสต๊อกสินค้าภายหลังการซื้ออากรเพื่อนำสินค้าเข้าร่วมโครงการฯ กับสำนักงาน กสทช.