7 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ร้องขอเข้าถึงบริการท่อร้อยสายสื่อสารฯ

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 19:32 น.
7 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ร้องขอเข้าถึงบริการท่อร้อยสายสื่อสารฯ
เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ในวันพรุ่งนี้ (27 มิ.ย.) พิจารณาให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายมีโอกาสเข้าถึงบริการท่อร้อยสายสื่อสารของหน่วยงานรัฐโดยตรง

ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) 4. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด และ 7. บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ร่วมทำหนังสือเชิญสื่อมวลชน ร่วมสังเกตุการณ์ 7 ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมดังกล่าว เตรียมยื่นหนังสือต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายมีโอกาสเข้าถึงบริการท่อร้อยสารสื่อสาร ของหน่วยงานรัฐโดยตรง

จากก่อนหน้านี้ตามที่ปรากฎต่อสาธารณะว่า กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้อนุญาตให้ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในความควบคุมของกรุงเทพมหานครดำเนินการตาม "โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร" ระยะทาง 2,450 กิโลเมตร และปรากฎต่อมาว่าบริษัทกรุงเทพธนาคม ได้ทำการคัดเลือกโดยให้มีการยื่นข้อเสนอ และปรากฎว่ามีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเอกชนเพียงรายเดียวที่ยื่นข้อเสนอ และทำให้บริษัทกรุงเทพธนาคมอนุญาตให้เอกชนรายนั้นแสวงหาผลประโยชน์จากท่อร้อยสายของรัฐไปโดยปริยาย แสดงให้เห็นถึงการให้สิทธิ์ผูกขาดเอกชนรายใด รายหนึ่ง เพียงรายเดียว