ยุโรปยกเลิกข้อกล่าวหาบินไทย

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 18:32 น.
สหภาพยุโรปยกเลิกข้อกล่าวหาบินไทยละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า

นายนิรุจน์ มณีพันธ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินไทย  เปิดเผยว่า วันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา  ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเบลเยี่ยม ทาง European Commission ประกาศคำตัดสิน กรณีที่ European Commission สอบสวนต่อข้อกล่าวหาว่า สายการบินต่างๆ ที่ทำธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรป โดยในส่วนของบริษัทฯ  ทาง European Commission ได้ตัดสินยกเลิกข้อกล่าวหา

บริษัทฯ จึงไม่ถูกกำหนดโทษปรับแต่อย่างใด การตัดสินยกเลิกข้อกล่าวหาของ European Commission ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ของประเทศที่การบินไทยเข้าไปดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานตามนโยบายด้านธรรมาภิบาลดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องข้อกำหนด และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ     อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สำรองงบประมาณสำหรับเป็นค่าปรับจากกรณีการถูกกล่าวหาและการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าในภูมิภาคต่างๆ ไว้แล้ว ตั้งแต่ปี 2551 เป็นวงเงินประมาณ 4,290 ล้านบาท