ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับตัวเลขการส่งออกไทยในปี62

  • วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 17:10 น.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับตัวเลขการส่งออกไทยในปี62

ชี้ทิศทางการส่งออกสินค้าไทยในครึ่งปีหลัง 2562 ยังเสี่ยงจากสงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน ปรับลดการเติบโตมูลค่าส่งออกไทยไม่ขยายตัว 

รายงานผลวิจัยจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าปัจจัยสงครามการค้าที่ส่งผลต่อภาพรวมการค้าโลกทำให้ภาคเศรษฐกิจชะลอตัวลงในวงกว้าง ส่งผลให้การส่งออกไทยในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 2 ยังติดลบต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้าของไทยในเดือนพ.ค. 2562 มีมูลค่าอยู่ที่ 21,018 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หดตัว5.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค.-พ.ค.) หดตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสแรกมาอยู่ที่ -2.7% YoY โดยเป็นการหดตัวในรายสินค้าส่งออกหลัก และในรายตลาดหลัก

ขณะที่ การส่งออกไทยไปตลาดจีนได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งรายการสินค้าส่งออกจากไทยไปยังจีนในช่วง 5 เดือนแรกของปีหดตัวถึง -7.9% YoY โดยสินค้าส่งออกไปจีน 10 อันดับแรกที่หดตัวสูงอยู่ในรายการสินค้าขั้นต้นและสินค้าขั้นกลาง อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าผ่านห่วงโซ่การผลิตของจีน

อย่างไรก็ตาม การส่งออกของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วง 5 เดือนแรกยังสามารถขยายตัวเป็นบวกที่ 21.8% YoY แต่หากหักรายการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์จะทำให้การส่งออกไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัว 4.8% YoY ซึ่งการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ที่ยังขยายตัวเป็นบวกสวนทางกับการส่งออกไปยังตลาดหลักอื่นๆ อย่าง ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน ส่วนหนึ่งเป็นผลบวกจากการส่งออกจากไทยไปแทนสินค้าจากตลาดจีน

สำหรับ ทิศทางการส่งออกสินค้าไทยในช่วง 7 เดือนที่เหลือ (มิ.ย.-ธ.ค.) ของปี 2562 ยังเผชิญความท้าทายจากประเด็นเรื่องการกีดกันทางการค้า โดยยังมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในล็อตสุดท้ายจำนวน 3.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการชะลอลงของเศรษฐกิจโลก มูลค่าการส่งออกของไทย 5 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่เฉลี่ย 20,312 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ในขณะทีทิศทางการส่งออกในช่วงที่เหลือของปียังมีความท้าทายจากประเด็นการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งยังคงต้องติดตามสถานการณ์การเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และผู้นำจีนในการประชุมสุดยอด G20

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการเจรจาจะออกมาในเชิงประนีประนอมกัน แต่ยังมีความเป็นไปได้สูงที่สหรัฐฯจะขู่เดินหน้าเก็บภาษีจากจีนในช่วงที่เหลือของปี โดยในกรณีที่สหรัฐฯ เก็บภาษีในล็อตสุดท้ายจากจีนในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยทั้งปี 2562 ที่ 0.6% ของ GDP ซึ่งจากประเด็นสงครามการค้าประกอบกับการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงทบทวนภาพการส่งออกของไทยทั้งปี 2562 โดยมีการปรับประมาณการเติบโตของมูลค่าส่งออกในปี 2562 ลงจาก 3.2% ลงเหลือ 0.0% ซึ่งหมายความว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในช่วง 7 เดือนที่เหลือของปี 2562 จะอยู่ที่เฉลี่ย 21,561 ล้านดอลลาร์ฯ ต่อเดือน ซึ่งมากกว่ามูลค่าส่งออกเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรกที่อยู่ที่ 20,312 ล้านดอลลาร์ฯ ต่อเดือน

ข่าวอื่นๆ