คาราวาน เชื่อมเศรษฐกิจ ไทย-ภูฎาน

  • วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 15:14 น.

คาราวาน เชื่อมเศรษฐกิจ ไทย-ภูฎาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฎานประจำประเทศไทย ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ทางการทูต30ปีไทย-ภูฎานเชื่อมเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยว

นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฎานประจำประเทศไทย และบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนจำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฎานครั้งแรกภายใต้แนวคิด "Connecting people of two kingdoms by land" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต30ปีไทย-ภูฎาน เชื่อมสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวและวโรกาสพระราชพิธิพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับ คณะคาราวานชุดดังกล่าว มีผู้ร่วมเดินทางจำนวน 21 คน ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฎานประจำประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2562 ด้วยเส้นทางรถยนต์จากไทยผ่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก-เข้าเมืองตองอู เมืองตามูเมียนมา-เมืองโกหิมา เมืองกูวาหาติ ประเทศอินเดีย และไปสิ้นสุดที่ราชอาณาจักรภูฎานโดยหลังจากนี้จะมีการหารือของทั้งสองฝ่ายเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน

ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ นาย เชวัง โชเพลดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวภายหลังพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฎาน ที่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

 

ข่าวอื่นๆ