กัลฟ์ ลุยโซลาร์เซลล์เวียดนาม 118.8 เมกะวัตต์ ซื้อขายไฟยาวระยะ 20 ปี

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 16:26 น.

กัลฟ์ ลุยโซลาร์เซลล์เวียดนาม 118.8 เมกะวัตต์ ซื้อขายไฟยาวระยะ 20 ปี

กัลฟ์ ร่วมกับ ทีทีซี กรุ๊ป (เวียดนาม) เปิดโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ TTCIZ-01 และ TTCIZ-02 ณ จังหวัดเต็ยนินห์ ประเทศเวียดนาม อหลังจ่ายไฟเข้าระบบให้การไฟฟ้าเวียดนามเป็นทางการ

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่าได้ทำพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) TTCIZ-01 และ TTCIZ-02 ณ จังหวัดเต็ยนินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแห่งประเทศเวียดนามได้มีนโยบายการเพิ่มการใช้พลังงานพลังงานหมุนเวียน และตั้งเป้าหมายให้พลังงานทดแทนเป็น 5% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2563

ทั้งนี้กัลฟ์ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายดังกล่าว เนื่องจากโครงการพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนราว 85.45 ตันต่อปี ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุของภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังตระหนักในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น โครงการความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานเช่นทีทีซีกรุ๊ปจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตร่วมกันต่อไปในอนาคต

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN)เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยกัลฟ์ ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd.อยู่ร้อยละ 49

ในขณะที่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ซึ่ง กัลฟ์ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf InternationalHolding Pte.Ltd(GIH)อยู่ร้อยละ 90 ร่วมกับ Than Thanh Cong Group (TTC Group)โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ให้กับ การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 เมษายน 2562

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ