การเมืองฉุดดัชนีเชื่อมั่นฯพ.ค.วูบอีก ต่ำสุดรอบ15เดือน เหตุกังวลจัดตั้งรัฐบาล

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 13:06 น.

การเมืองฉุดดัชนีเชื่อมั่นฯพ.ค.วูบอีก ต่ำสุดรอบ15เดือน เหตุกังวลจัดตั้งรัฐบาล

ดัชนีความเชื่อมั่นฯเดือนพ.ค. อยู่ที่ 47.4 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เอกชนห่วงการเมืองขาดเสถียรภาพ สงครามการค้ารุนแรงขึ้น สินค้าเกษตรตกต่ำกดดันกำลังซื้อในประเทศ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนพ.ค จากการสำรวจความคิดเห็นของประธานหอการค้า และกรรมการหอการค้าของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ รวม 370 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนพ.ค.62 อยู่ที่ระดับ 47.4 ปรับตัวลดลงจากเดือนเม.ย.62 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 47.8

ปัจจัยลบที่ส่งผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทย ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2562 ขยายตัว 2.8% ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 3.6% จากการส่งออกลดลง และปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น, ความกังวลต่อการจัดตั้งรัฐบาล และสถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน และขาดเสถียรภาพ, การส่งออกของไทยเดือนเม.ย.62 ลดลง 2.57% ที่มูลค่า 18,555 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทย ความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพและราคาสินค้า-บริการทรงตัวอยู่ในระดับสูง และรายได้ไม่สมดุลกับค่าครองชีพในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ 1. แก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำในสังคม 2.กระตุ้นการลงทุนของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเจริญสู่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเขตเมือง 3.เร่งผลักดันระบบขนส่งคมนาคมของประเทศให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 4.ขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรในประเทศใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ 5.ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตามชุมชน สินค้าโอทอป ที่เป็นของชุมชนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะในเมืองรอง

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ