เปิดใจ 3 ค่ายมือถือ หลังแบ่งสล็อตคลื่นความถี่700 MHz

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 15:30 น.
เปิดใจ 3 ค่ายมือถือ หลังแบ่งสล็อตคลื่นความถี่700 MHz
เอไอเอส-ทรู-ดีแทค เลือกคลื่นความถี่ 700 MHz ลงตัวเป๊ะ แต่ละค่ายเตรียมนำไปใช้งานในทีวีดิจิทัล และ 5 จีในอนาคต

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) กล่าวว่าบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ได้ยื่นขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz.ในชุดที่ 3 ช่วงคลื่นความถี่วิทยุ 723-733 MHz คู่กับ 778-788 MHz

“การตัดสินใจเลือกคลื่นความถี่700 MHz ในช่วงสล็อตที่ 3 ของ AWN มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการใช้งาน โดยดูจากปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ จากคณะกรรมการที่ปรึกษาได้พิจารณาในข้อมูลต่างๆ โดยมีบอร์ดเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง ซึ่งคลื่นความถี่ในช่วงดังกล่าวจะทำให้โอเปอเรเตอร์แต่ละราย จะมีคลื่นความถี่รองรับการให้บริการในอนาคตเพิ่มขึ้นอีกรายละ10MHz”

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กล่าวว่าบริษัท เลือกคลื่นความถี่ 700 MHz ในชุดที่1 ช่วงความถี่วิทยุ 703-713 MHz คู่กับ 758-768MHz เพื่อนำไปสนับสนุนในส่วนของทีวี ดิจิทัล ตามที่บริษัทได้รับใบอนุญาตและผ่านกระบวนการพิจารณาไปก่อนหน้านี้ ซึ่งการเลือกคลื่นความในช่วงดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากคณะทำงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้งานเทคโนโลยี 4 จีได้ทีนที ส่วนเทคโนโลยี 5 จีในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอความพร้อมของอุปกรณ์

นางอเล็กซานดรา ไรซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัทเลือกคลื่นความถี่ 700 MHz ในชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ 713-723 คู่กับ 768-778 MHz ด้วยมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานที่มีอยู่ และยังสามารถรองรับการให้บริการเทคโนโลยี5 จีของบริษัทได้ในอนาคต

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เม.ย. 2562 กำหนดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่มีการเรียกคืนคลื่นความถี่จากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อนำคลื่นความถี่ดังกล่าวมาใช้ในกิจการโทรคมนาคม โดยให้พิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ก่อน