ทรู-เอไอเอส-ดีแทค ยื่นคำขอจัดสรรคลื่น700 ตามคาด รอช่วงบ่ายประกาศผลเป็นทางการ

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 11:54 น.
ทรู-เอไอเอส-ดีแทค ยื่นคำขอจัดสรรคลื่น700 ตามคาด รอช่วงบ่ายประกาศผลเป็นทางการ
3 ค่ายมือถือ ยื่นคำขอใบอนุญาต และเข้ารับจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์แล้วช่วงเช้า กสทช.นัดประกาศผลการจัดสรรคลื่นช่วงบ่ายวันนี้

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ว่า เมื่อเช้าที่ผ่านมาได้เปิดเอกชนที่สนใจยื่นคำขอและจัดสรรชุดคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดยมีผู้ประกอบการ3 รายได้ที่เดินมายื่น3 รายได้แก่ 1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (ทรู) 2.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และ3.บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ได้เข้ามายื่นเอกสารเป็นรายที่ 3

ทั้งนี้หลังจากตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานกสทช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่ โดยช่วงบ่ายจะเป็นการเข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะทำการเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการ พร้อมเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)

เมื่อดำเนินการเรียบร้อย สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการจัดสรรคลื่นความถี่ การดำเนินการทุกขั้นตอนในวันนี้ โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อความโปร่งใส

สำหรับวิธีการในการยื่นคำขอรับการจัดสรรนั้น ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการ 1 ชุด จากคลื่นความถี่ 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ช่วงความถี่วิทยุ 703-713 MHz คู่กับ 758-768 MHz ชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ 713-723 MHz คู่กับ 768-778 MHz ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 723-733 MHz คู่กับ 778-788 MHz พร้อมใส่จำนวนผลประโยชน์ส่วนเพิ่มแก่รัฐ (ถ้ามี) ลงในแบบฟอร์ม

โดยกรณี ผู้ขอรับใบอนุญาตเพียงหนึ่งราย ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการจำนวนหนึ่งชุด ส่วนกรณีที่มีผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่สองรายขึ้นไป ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายสามารถเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการจำนวนหนึ่งชุด แต่หากผู้ขอรับใบอนุญาตเลือกชุดคลื่นความถี่ชุดเดียวกัน สำนักงาน กสทช.จะพิจารณาจากผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายเสนอ ผู้ที่เสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มสูงกว่าจะได้สิทธิ์เลือกชุดคลื่นความถี่นั้นก่อน

ส่วนกรณี ผู้ขอรับใบอนุญาตเลือกชุดคลื่นความถี่ชุดเดียวกัน และผู้ขอรับใบอนุญาตเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากัน สำนักงาน กสทช. จะใช้วิธีการจับสลากเลือกลำดับของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกชุดคลื่นความถี่นั้นก่อน และกรณี ผู้ขอรับใบอนุญาตเลือกชุดคลื่นความถี่ชุดเดียวกัน แต่ไม่มีผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม สำนักงาน กสทช. จะใช้วิธีการจับสลากเลือกลำดับของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกชุดคลื่นความถี่นั้นก่อน ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ได้เลือกชุดคลื่นความถี่ก่อนจะต้องชำระผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เสนอให้กับ สำนักงาน กสทช. ด้วย