เอกชนหวังฟอร์มครม.เร็ว เรียกความเชื่อมั่น เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 12:27 น.

เอกชนหวังฟอร์มครม.เร็ว เรียกความเชื่อมั่น เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ

ส.อ.ท.เสนอรัฐบาลใหม่ปัดฝุ่นมาตรการช้อปช่วยชาติ กระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ เชื่อเมื่อมีรัฐบาลใหม่ชัดเจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1,146 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม อยู่ที่ระดับ 95.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน โดยมีปัจจัยบวกจากการบริโภคในประเทศ การใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า การพิมพ์ เยื่อและกระดาษ

นอกจานี้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐยังส่งผลดีต่อสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ขณะที่ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขยายตัวต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการชะลอตัวของภาคการส่งออกที่เกิดจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาท

สำหรับดัชนีฯคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่ระดับ 102.9 โดยเพิ่มขึ้นจาก 101.9 ในเดือนเมษายน เนื่องจากผู้ประกอบการคาดว่าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้าและการลงทุนของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

ทั้งนี้ภาคเอกชนมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ดังนี้ 1.ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษี เช่น มาตรการชอปช่วยชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ 2.เร่งการเจรจาข้อตกลงทางการค้า FTA ระหว่าง Thai - EU เพื่อขยายตลาดการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

ข่าวอื่นๆ