คลอดมาตรการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตั้งเป้าอีก3ปีต้องเลิก!!

  • วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 16:27 น.

คลอดมาตรการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตั้งเป้าอีก3ปีต้องเลิก!!

ครม.ไฟเขียวมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ อนุมัติ 6,000 ล้านบาท แจกสินเชื่อเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการแก้ไข ปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยตั้งเป้าหมายภายใน 3 ปี ข้างหน้า หรือปี 2565 ปัญหาอ้อยไฟไหม้จะต้องหมดไป

ทั้งนี้ประกอบไปด้วย 1. มาตรการทางกฎหมาย กำหนดให้โรงงานน้ำตาลลดสัดส่วนการรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ โดยฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 ไม่เกิน30 % ต่อวัน สำหรับฤดูการผลิต ปี 2563 /2564 ไม่เกิน 20% ต่อวัน และในฤดูการผลิตปี 2564/2565 จะลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพียง 0-5% ต่อวัน ซึ่งจะทำให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายในภายใน 3 ปี

2.ขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจชุมชน วงเงินกู้ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท

3. มาตรการขอความร่วมมือด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยให้โรงงาน โดยความร่วมมือจากโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี 2562/2563 เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดการเผาอ้อยเป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อย ตัดอ้อยสด 100% ในแต่ละภาค รวม 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดการพื้นที่ลดการเผาอ้อยรอบชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร และรอบโรงงานน้ำตาลในรัศมี 10 กิโลเมตร และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคิวรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้

 

ข่าวอื่นๆ