จีนเล็งปักหมุดขนเงินลงทุนในนิคมฯยาง 300 ไร่ ผลิตเครื่องมือแพทย์-สินค้ายาง

  • วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 11:53 น.

จีนเล็งปักหมุดขนเงินลงทุนในนิคมฯยาง 300 ไร่ ผลิตเครื่องมือแพทย์-สินค้ายาง

กนอ.โชว์พื้นที่นิคมฯยางพาราจังหวัดสงขลา รับนักลงทุนจากมลฑลซานตงรายใหญ่  ชูจุดเด่น สิทธิประโยชน์  วัตถุดิบ เส้นทางการค้าการลงทุนเชื่อมไทยและต่างประเทศในกลุ่มIMT–GT

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมากนอ.ได้ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจีน จากมณฑลซานตง ณ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลาซึ่งนักลงทุนแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโดยมีความต้องการพื้นที่ประมาณ 300 ไร่เนื่องจากเห็นว่านิคมฯแห่งนี้ตอบโจทย์ทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบ การคมนาคมขนส่งที่พร้อมรับการลงทุนแบบครบวงจร

“บริษัทดังกล่าวเข้ามาศึกษาลู่ทางเพื่อแสวงหาการลงทุนในพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์และมีความพร้อมที่จะรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราและเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งนิคมฯยางพาราตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี” น.ส.สมจิณณ์กล่าว

สำหรับคืบหน้าการพัฒนา

โครงการนิคมฯ ยางพารามีความชัดเจน ทั้งทางด้านระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่นักลงทุนจะได้รับทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีของ กนอ.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จากปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้นักลงทุนจีนแสดงความสนใจและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคตต่อไป

ปัจจุบันนิคมฯยางพาราได้มีการพัฒนาพื้นที่จนสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งนักลงทุนในหลายประเทศ ส่วนใหญ่มาจากมาเลเซีย จีน และไทย โดยได้ให้ความสนใจเข้าลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และ ทางอากาศที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดต่างๆทั้งในกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT – GT) ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย รวมทั้งการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก ซึ่งนับเป็นพื้นที่สำคัญที่สามารถตอบโจทย์การลงทุน ทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบ ระบบโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราและเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพได้อย่างแท้จริง”นางสาวสมจิณณ์ กล่าว

 

ข่าวอื่นๆ