สปริงส์นิวส์ 19- NOW 26 รับเงินเยียวยากว่าพันล้าน จอดำ 15 ส.ค.นี้

  • วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 19:15 น.

สปริงส์นิวส์ 19- NOW 26 รับเงินเยียวยากว่าพันล้าน จอดำ 15 ส.ค.นี้

อนุกรรมการเยียวยาทีวีดิจิตอล เห็นชอบกรอบเงินชดเชย คืนให้ช่อง 'NOW26-สปริงนิวส์' ด้านสมาพันธ์แรงงานสื่อฯ ร้องขอให้ชดเชยเพิ่ม 3 เดือน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยา เพื่อพิจาณาแผนเยียวยาและคืนเงินช่อง NOW26 และ สปริงนิวส์19 ว่า ที่ประชุมพร้อมจ่ายค่าชดเชยให้ทั้ง 2 ช่องเป็นวงเงินรวม 1,175 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาการยุติการออกอากาศของทั้งสองช่องจะเกิดขึ้นหลังจากอนุมัติกำหนดเวลาในการยุติการออกอากาศ (15 ส.ค.62) ภายใน 60 วัน

ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยของช่อง NOW26 อยู่ที่ 890 ล้านบาท เมื่อหักค้างชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 จำนวน 201 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 14 ล้านบาท เหลือเงินชดเชยที่จะจ่ายประมาณ 675 ล้านบาท โดย NOW26 ได้ประมูลคลื่นไปด้วยมูลค่า 2,200 ล้านบาท ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไปแล้ว 3 รวม 1,472 ล้านบาท คิดเป็นค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ใช้งาน 951 ล้านบาท หักผลประโยชน์ที่รัฐสนับสนุน ค่ามัค 26 ล้านบาท ค่ามัสแครี่ 33ล้านบาท ไม่มีกำไรสุทธิ

ขณะที่ช่องสปริงส์นิวส์ 19 ยอดวงเงินประมูลใบอนุญาจำนวน 1,318 ล้านบาท มีการจ่ายค่าธรรมเนียมทั้ง 4 งวด จำนวน 878.2 ล้านบาท คิดเป็นเงินชดเชย 567.407 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนที่รัฐออกให้ (ค่ามัคและค่าออกอากาศดาวเทียม 27 ล้านบาท ค่ามัสแครี่ 35.4 ล้านบาท) มีกำไรสุทธิในปี 62 จำนวน 4.4 ล้านบาท ดังนั้นเงินที่รัฐจะชดเชยจำนวนประมาณ 500 ล้านบาท

ส่วนแผนการเยียวยาพนักงานนั้น ทางช่องสปริงส์นิวส์ จะจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและจ่ายเงินเพิ่มกรณีพิเศษอีก 1 เท่าของเงินเดือน แต่ทางสมาพันธ์แรงงานสื่อสารมวลชนได้ทำหนังสือแจ้งให้กสทช.ขอให้ผู้คืนใบอนุญาตชดเชยเพิ่มพิเศษ 3 เดือน กสทช.จึงขอให้สปริงส์นิวส์กลับไปพิจารณาแผนใหม่

อย่างไรก็ตามในวันที่ 25 มิ.ย. นี้จะเสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช. ให้กำหนดวันยุติการให้บริการของทั้ง 2 ช่องในวันที่ 15 ส.ค. 2562 ดังนั้นทั้ง 2 ช่องจะจอดำในเวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 ส.ค. 2562

ข่าวอื่นๆ