โยนรัฐบาลใหม่เคาะนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี1.5 ล้านตันไปต่อหรือล้มประมูล

  • วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 17:00 น.

โยนรัฐบาลใหม่เคาะนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี1.5 ล้านตันไปต่อหรือล้มประมูล

พลังงานตั้งท่ารอรัฐมนตรีใหม่ พร้อมอัพเดท 5 แผนพลังงาน ชงตัดสินผู้ชนะประมูลนำเข้าแอลเอ็นจี 1.5 ล้านตัน ของกฟผ.

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลแผนงานต่างๆที่ดำเนินการมา เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังานคนใหม่พิจารณา รวมถึงกรณีของการจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 1.5 ล้านตัน หลังจากคณะกรรมบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ขอให้กฟผ.และบริษัทปตท.ไปทบทวนความจำเป็นในการนำเข้าแอลเอ็นจี โดยเฉพาะในประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าในอนาคต แม้ว่าทางกฟผ.จะมีการเปิดประมูลและได้รายชื่อผู้ชนะประมูลการนำเข้าแอลเอ็นจีแล้วก็ตาม

ทั้งนี้แผนงานที่สำคัญที่จะนำเสนอรัฐมนตรีคนใหม่ มีหลายเรื่องที่สำคัญ เช่น การบริหารงานภายใต้พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2562 ฉบับสใหม่ การจัดทำ 5 แผนพลังงานได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี2018) ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว และที่เหลือกำลังจัดทำ แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) แผนบริหารฯน้ำมันเชื้อเพลิง(Oil Plan)แผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP) ขณะเดียวกันยังต้องรอนโยบายรัฐบาลใหม่ที่จะแถลงต่อรัฐสภาว่าต้องนำมาดำเนินการมาปรับปรุงแผนที่ทำไว้เดิมอย่างไร

สำหรับแผนพีดีพีคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะได้ผ่านความเห็นชอบจากครม.มาแล้ว ยกเว้นจะปรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอาจจะทำได้ นอกจากนี้จะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่มีการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2563 วงเงิน 1,200 ล้านบาทไปแล้ว และเตรียมจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการขอเงินสนับสนุนกลางเดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้ จากนั้นคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนภายในก.ย.เพื่อให้ทันเบิกจ่ายงบประมาณวันที่ 1 ต.ค.62 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นงบประมาณใหม่

ข่าวอื่นๆ