กสทช.ชงไอเดียเก็บค่าOTTบีบเฟซบุ๊ก-ยูทูบ จ่ายเงิน

วันที่ 06 เม.ย. 2562 เวลา 07:49 น.
กสทช.ชงไอเดียเก็บค่าOTTบีบเฟซบุ๊ก-ยูทูบ จ่ายเงิน
กสทช. ชงไอเดียเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้ OTT จากเฟซบุ๊ก-ยูทูบ ถ้าไม่จ่ายจะถูกลดความเร็วในไทย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยแนวคิดเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้โครงข่ายจากผู้ให้บริการเนื้อหาที่ไม่มี โครงข่ายเป็นของตนเอง (Over The Top : OTT) ที่มีแบนด์วิดท์สูง ในงานสัมมนา ‘5G ปลุกไทย ที่ 1 อาเซียน’ โดยอธิบายว่า ในไทยมีการใช้งานเฟซบุ๊ก 61 ล้านบัญชี ยูทูบ 60 ล้านบัญชี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และคาดว่าถ้าไทยเริ่มใช้งาน 5G เมื่อไหร่ การใช้งาน data ของประเทศจะเพิ่มเป็น 200 ล้านเทราไบท์

เพราะฉะนั้น เลขาธิการ กสทช. จึงมีไอเดียที่จะเสนอให้ที่ประชุม ถึงแนวทางการยกร่างหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ ‘โครงข่าย’ จากผู้ให้บริการ OTT

ประเด็นสำคัญคือ ถ้าพบว่า OTT รายไหนมีปริมาณการใช้งานมาก แต่ไม่เสียค่าบริการ ความเร็วการใช้งานจะลดลง ซึ่งนี่คือมาตรการเพื่อให้ OTT ต้องหันมาจ่ายค่าบริการกันตามหลักเกณฑ์ที่จะถูกยกร่างขึ้นมา

“เราต้องการเก็บค่าบริการในการใช้โครงข่าย เพราะรัฐเป็นผู้ลงทุน และรายได้ที่ได้มา นอกจากนำไปบำรุงรักษาโครงข่ายแล้ว ส่วนที่เหลือก็จะนำส่งให้กระทรวงการคลัง ซึ่งเรื่องนี้จะต้องทำคู่ขนานไปกับ 5G” เลขาฯ กสทช. กล่าว

หลังจากนี้ กสทช.จะนำแนวคิดเก็บรายได้จากการใช้โครงข่ายจาก OTT ไปหารือระหว่างการประชุมอาเซียนในเดือนสิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้

“แม้โลกอินเตอร์เน็ตจะเป็นโลกไร้พรมแดน แต่ผมอยากจะให้มองว่า เมื่อต่างประเทศจะเดินทางเข้ามาประเทศ ก็ยังมีค่าวีซ่า ฉะนั้น การนำข้อมูลเข้ามาให้บริการในไทย ก็ควรจ่ายเงินค่าใช้โครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย และประเทศไทยด้วย เพื่อจะได้นำเงินไปบำรุงรักษาโครงข่าย เพื่อรองรับการบริการที่ดีต่อไป”