รฟท. เชิญ "บิ๊กตู่" เปิดงานเชื่อมรถไฟไทย-เขมร หนุนการค้าชายแดนปอยเปตคึกคัก

วันที่ 05 เม.ย. 2562 เวลา 08:00 น.
รฟท. เชิญ "บิ๊กตู่" เปิดงานเชื่อมรถไฟไทย-เขมร หนุนการค้าชายแดนปอยเปตคึกคัก
รักษาการผู้ว่าฯ รฟท. เผย เตรียมเชิญ "บิ๊กตู่" เปิดงานเชื่อมรถไฟไทย-เขมร  22 เม.ย. หนุนการค้าชายแดนปอยเปตคึกคัก

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า ในวันที่22 เม.ย.นี้ จะมีพิธีลงนามร่างความตกลงการเดินรถไฟร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Draft Agreement on Joint Traffic Working over Railway Between the Government of the Kingdom of Thailand and  the Government of the Kingdom of Cambodia) หลังจากเจรจายุติแล้ว โดยจะมี นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศทั้งเป็นประธานร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายไทยจะส่งมอบรถดีเซลราง (Diesel Multiple Unit: DMU) คลาสสิค จำนวน 1 ขบวน 4 ตู้ ให้กับกัมพูชา และพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จของการก่อสร้างสะพานหนองเอี่ยน – สตึงบท ของกรมทางหลวง(ทล.)ด้วย 

นายวรวุฒิ เปิดเผยว่า ทั้งนี้ส่วนการเดินรถนั้น จะสามารถเดินรถจากฝ่ายไทยไปสุดที่ สถานีรถไฟ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก( BAN KLONG LUK BORDER) ซึ่งเป็นสถานีต่อจากสถานีรถไฟอรัญประเทศ ของรถไฟสายตะวันออกช่วง กรุงเทพฯ-อรัญฯ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ต่อไปอีกประมาณ 6 กม. ส่วนจะเดินรถต่อไปยังปอยเปรต ศรีโสภน ระยะทางรวม48กม. ต้องรอความพร้อมของกัมพูชา เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงเส้นทาง โดยในอนาคตหากจะเดินทางต่อไปยังเสียมเรียบ(เสียมราฐ) พระตะบอง พนมเปญ จะต้องเดินทางรถยนต์ โดยในอนาคตจะมีทางรถไฟหรือไม่ต้องอยู่กับรัฐบาลฝั่งกัมพูชา

นายวรวุฒิแจ้งต่ออีกว่าสำหรับสถานีบ้านคลองลึก   ก่อสร้างแล้ว เสร็จ100% แล้ว โดยภายในสถานีมีการ ปรับปรุงโดยการเสริมความมั่นคงของทาง เปลี่ยนหมอน ราง เครื่องยึดเหนี่ยวราง ประแจ และปรับปรุงหินโรยราง และก่อสร้างสะพานรถไฟขึ้นมาใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานมานาน  ทั้งนี้หากมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการเดินรถระหว่าง 2 ประเทศ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชน การขนส่งสินค้าทางรางของประเทศไทยและกัมพูชา สนับสนุนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Southern Economic Corridor) ระหว่างเมียนมาร์ – ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วย

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง แจ้งว่า ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบริเวณชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเชื่อมต่อเขตปอยเปตของประเทศกัมพูชา ระยะทาง 29.28 กม. วงเงิน 4,190 ล้านบาทนั้น ปัจจุบันดำเนินการไปได้มากกว่า 60% แล้ว โดยเมื่อแล้วเสร็จจะทำเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาถึงโครงการข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement : CBTA) เชื่อมต่อการขนส่งข้ามแดนโดยอนุญาตให้แลกเปลี่ยนสิทธิจราจรในประเภทรถบรรทุกก่อนเพื่อขนส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้ หรือข้ามไปประเทศที่ 3 โดยใช้เอกสาร เอกสารนำเข้าชั่วคราวสำหรับตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุก (Temporary Admission Document) โดยเบื้องต้นกำหนดเส้นทางแลกเปลี่ยน CBTA ไว้สองจุดได้แก่ 1.จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด 2.จุดผ่านแดนบ้านผักกาด จ.จันทบุรี แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากทางกัมพูชาขอให้รถจากกัมพูชาสามารถวิ่งเข้าออกได้หลายด่านของไทยและขอให้วิ่งได้ทั่วประเทศ