คลอดสูตรบี20หนุนรถใหญ่ใช้ปั๊มเริ่มขายก.พ.

วันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 11:00 น.
คลอดสูตรบี20หนุนรถใหญ่ใช้ปั๊มเริ่มขายก.พ.
กรมธุรกิจพลังงานเร่งออกประกาศคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล บี20 เปิดรับฟังความเห็น 5 วัน คาดเริ่มจำหน่ายในปั๊มน้ำมันได้เดือน ก.พ.นี้

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศร่างกำหนดลักษณะคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ลงในเว็บไซต์ www.doeb.go.th เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 ในรถขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ลดค่าใช้จ่ายการขนส่งและเป็นการช่วยเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน

ทั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ม.ค. หลังจากนั้นจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 31 ม.ค.นี้ และคาดว่าในช่วงต้นเดือน ก.พ. จะเร่งดำเนินการให้เกิดการนำร่อง จำหน่าย บี20 ในสถานีบริการน้ำมันที่มีความพร้อมได้ทันที

อย่างไรก็ตาม กรมธุรกิจพลังงาน ได้ร่วมประชุมหารือกับค่ายรถขนาดใหญ่ อาทิ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) และบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) ขณะนี้ค่ายรถยนต์ดังกล่าวได้จัดส่งรุ่นรถยนต์ที่สามารถรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 ดังกล่าวแล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจเช็กรุ่นรถยนต์ที่ใช้บี20 ได้ในเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www. doeb.go.th เมนู บริการสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ โดยเลือกที่แบนเนอร์ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกฎหมาย หัวข้อ ร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล พ.ศ. ...ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

น.ส.นันธิกา กล่าวว่า การออกประกาศคุณภาพน้ำมันครั้งนี้เพื่อสอดรับกับนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการสนับสนุนให้รถยนต์ประเภทรถขนาดใหญ่ สามารถใช้น้ำมันดีเซล บี20 ได้ จากปัจจุบันที่ยังมีความกังวลผลกระทบที่จะเกิดกับเครื่องยนต์ และความไม่สะดวกในการเติมน้ำมัน โดยหลังจากนี้เมื่อมีการกำหนดสเปกน้ำมันที่ชัดเจนและรถยนต์ที่สามารถใช้บี20 ได้ชัดเจนแล้ว ทางผู้ค้าน้ำมันจะเริ่มเปิดจำหน่ายในปั๊มน้ำมันได้

บทความแนะนำ