ญี่ปุ่นเชื่อมั่นลงทุนไทยเพิ่ม

วันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 08:16 น.
ญี่ปุ่นเชื่อมั่นลงทุนไทยเพิ่ม
"กอบศักดิ์" เผยญี่ปุ่นยังลงทุนไทยติดอันดับ 3 รองจากจีน-สหรัฐ พร้อมย้ำการเมืองไทยมีความชัดเจนทุกฝ่ายมุ่งสู่การเลือกตั้ง

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อ วันที่ 25 ม.ค. นายฮิโรกิ มิทสึมะตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ (เจโทร) ได้เข้ามาพบหารือพร้อมรายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในไทย ซึ่งการสำรวจความเห็นของสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และรายงานให้รัฐบาลไทยทราบทุกๆ ครึ่งปี เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลไทยในการกำหนดทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจให้ เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นถือเป็นคู่ค้าและผู้ลงทุนที่สำคัญของไทย โดยปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่นักลงทุนญี่ปุ่นออกไปลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากจีนและสหรัฐ ซึ่งผลสำรวจออกมาเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ เจโทรยังได้รายงานถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออก โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่คาดว่าจะทำให้มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็เป็นโอกาสที่ไทยจะได้รับประโยชน์ เพราะปัจจุบันไทยเป็นฐานผลิตสำคัญของธุรกิจญี่ปุ่นหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ยานยนต์ อาหาร

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ได้หารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยรัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการรองรับการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยต่อไป โดยได้แจ้งเจโทรถึงความคืบหน้าการก่อตั้งสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซน (KOSEN) ในประเทศไทย หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ตั้งการศึกษาแบบโคเซนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา จะเริ่มการเรียนการสอนได้ตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้ หลังจากนี้จะมีการขยายหลักสูตรไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

"เป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นมีการออกมาตั้งสถาบันการศึกษาแบบโคเซนนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ญี่ปุ่นโคเซนมีอยู่ทั้งหมด 51 แห่งทั่วประเทศ แต่ละแห่งมีนักเรียนประมาณ 5,000 คน สอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เคมี ยานยนต์ ดิจิทัล ประมง หรือสาขาที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องกำลังคนให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยได้" นายกอบศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ยังหารือถึงการเตรียมการ ที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะนำคณะไปเยือนนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเจโทรจะเป็นฝ่าย ประสานงานให้ทางคณะไปพบกับภาคธุรกิจที่ชักชวนมาลงทุนในไทย ซึ่งบางส่วนกำลังมีแผนย้ายฐานการผลิต บางส่วนมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ โดยมีหลายประเภทกิจการที่ไทยต้องการให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุน เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุ

"หากนักลงทุนถามเรื่องการเมืองต้องบอกเขาว่า การเมืองไทยมีความชัดเจน ซึ่งหลายวันที่ผ่านมานักลงทุนก็มีสัญญาณตอบสนองดี เห็นได้จากตลาดหุ้นที่ปรับตัวดีขึ้น และขณะนี้ทุกคนมุ่งสู่การเลือกตั้ง" นายกอบศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-2 ก.พ. นายสมคิดและคณะมีกำหนดการพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา และร่วมงาน Thailand Advancing ASEAN - Japan Partnership ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ภาพประกอบข่าว : ฮิโรกิ มิทสึมะตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ หรือเจโทร เข้าพบ กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนคณะของสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปโรดโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 ม.ค.-2 ก.พ.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล - ภาพ : ทำเนียบรัฐบาล

บทความแนะนำ