รัฐลุยค้าชายแดน ตั้งเป้า1.6ล้านล้าน

วันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 07:09 น.
รัฐลุยค้าชายแดน ตั้งเป้า1.6ล้านล้าน
การค้าชายแดนรุ่ง ปี 2561 ยอดทะลุ 1.4 ล้านล้าน โต 6% สวนสงครามการค้า พาณิชย์ลุ้นปี 2562 โต 15%

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ปี 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,392,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.58% เป็นการส่งออก 778,292 ล้านบาท ลดลง 0.76% และการนำเข้า 614,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.87% เกินดุลการค้า 163,954 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากแยกเป็นการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มีมูลค่า 1,124,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.01% เป็นการส่งออก 650,909 ล้านบาท ลดลง 0.54% นำเข้า 473,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.99% เกินดุลการค้า 177,145 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 267,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.68% เป็นการส่งออก 127,383 ล้านบาท ลดลง 1.91% นำเข้า 140,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.24% ขาดดุลการค้า 13,191 ล้านบาท

สำหรับการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 2562 กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายมูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ซึ่งถือเป็น เป้าหมายที่ท้าทาย แม้จะมีปัญหา อุปสรรค ทั้งเรื่องสงครามการค้าที่ยังไม่มีข้อยุติ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ความไม่มีเสถียรภาพของค่าเงินของแต่ละประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มเข้าไปมากขึ้น เพื่อผลักดันการค้าให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ภาพประกอบการข่าว การตรวจสินค้าผ่านชายแดน

บทความแนะนำ