ยอดตั้งธุรกิจในพื้นที่อีอีซีปี61พุ่ง7พันราย โต5.4%

วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 15:56 น.
ยอดตั้งธุรกิจในพื้นที่อีอีซีปี61พุ่ง7พันราย โต5.4%
จัดตั้งธุรกิจพื้นที่อีอีซีปี 61 เพิ่มขึ้น 5.47% จำนวน 7,078 ราย ส่วนอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และร้านอาหารแชมป์ประกอบกิจการสูงสุด คาดปี 62 โตอีก 5%

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปี 2561 มีจำนวน 7,078 ราย เพิ่มขึ้น 5.47% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 ที่มียอดจัดตั้งธุรกิจ 6,711 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 1.97 หมื่นล้านบาท ลดลง 26.30% เทียบกับช่วงเดยวกันปี 2560 ที่มีทุนจัดตั้ง 2.68 หมื่นล้านบาท

สำหรับประเภทธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรกในปี 2561 ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ 1,293 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 4,793.9 ล้านบาท รองลงมาคือก่อสร้างอาคารทั่วไป 578 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 889.95 ล้านบาท และภัตตาคารและร้านอาหาร 305 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 693.31 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มีนิติบุคคลคงอยู่ในพื้นที่อีอีซี จำนวน 6.68 หมื่นราย ทุนจดทะเบียน 1.84 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น ฉะเชิงเทา 5,203 ราย คิดเป็นสัดส่วน 7.79% มูลค่าทุนจดทะเบียน 1.75 แสนล้านบาท ชลบุรี 4.90 หมื่นราย คิดเป็นสัดส่วน 73.33% มูลค่าทุนจดทะเบียน 1.08 ล้านล้านบาท และระยอง 1.26 หมื่นราย คิดเป็นสัดส่วน 18.88% มูลค่าทุนจดทะเบียน 5.83 แสนล้านบาท ส่วนขนาดธุรกิจในพื้นที่อีอีซี เป็นธุรกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) คิดเป็นสัดส่วน 98.10%

ด้านการลงทุนของต่างชาติในนามนิติบุคคลไทย (ถือหุ้นไม่เกิน 49.99%) ที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี มีมูลค่าทั้งสิ้น 6.95 แสนล้านบาท คิดเป็น 37.76% ของมูลค่าทุนทั้งหมด โดยมีการถือหุ้นของต่างชาติในนามนิติบุคคลไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น มูลค่าทุน 3.57 แสนล้านบาท สิงคโปร์ 5.66 หมื่นล้านบาท จีน 5 หมื่นล้านบาท สหรัฐ 2.82 หมื่นล้านบาท เกาหลีใต้ 2.04 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติในนามนิติบุคคลไทยแบ่งตามจังหวัด พบว่ามีการลงทุนในจังหวัดระยองสูงสุด 3.83 แสนล้านบาท รองลงมาคือชลบุรี 2.42 แสนล้านบาท และฉะเชิงเทรา 6.95 หมื่นล้านบาท

“ในปี 2562 กรมประเมินว่าการจัดตั้งธุรกิจในพื้นที่อีอีซี คาดว่าจะเติบโตได้ประมาณ 5% สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีของรัฐบาลในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะมีการลงทุนทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ส่งผลดีต่อการจัดตั้งธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรองรับการลงทุนในอีอีซี โดยเฉพาะธุรกิจบริการก่อสร้าง ขนส่ง ร้านอาหาร ที่พัก ในการรองรับนักลงทุนทั่วโลก" นายวุฒิไกร กล่าว