'ACNOC'สายพันธุ์ใหม่ ดีพไบโอเทคไทย

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 10:30 น.
'ACNOC'สายพันธุ์ใหม่ ดีพไบโอเทคไทย
เรื่อง วราภรณ์ เทียนเงิน

จากผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงผิวและความงาม สู่การเป็นสตาร์ทอัพดีพไบโอเทค ที่มีเทคโนโลยีของบริษัท และการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความแตกต่าง มีนวัตกรรม และตรงกับความต้องการของลูกค้าในตลาดโลก

“วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า บริษัทเป็นสตาร์ทอัพด้านไบโอเทคที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Biotech) ของบริษัทเอง โดยเป็นผลมาจากความสนใจในการทำวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) จึงเกิดสู่ความร่วมมือนำงานวิจัย ซึ่งได้นำผลผลิตทางการเกษตรคือ เปลือกมังคุด มาได้สารสกัดใหม่ และมีการต่อยอดสู่แบรนด์ “ACNOC” ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว

สารสกัดจากเปลือกมังคุดบริสุทธิ์มีชื่อว่า “แซนโทน” (Xanthone) เป็นการทำจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาได้เข้าไปร่วมมือกับไอทีโอ (ITO) ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีการทำวิจัยได้สารสกัดในชื่อ “GO-VC” วิตามินซีที่มีความเสถียรสูง จึงได้เกิดความร่วมมือนำสารสกัดของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมาสู่ผลิตภัณฑ์ ภายใต้การมีนักวิจัยจากสถาบัน KAPI ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด

ผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีเทคโนโลยีและมีนวัตกรรม จึงสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทและคู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรไทยที่เป็น “เปลือกมังคุด” มาสร้างมูลค่าเพิ่ม และได้สารสกัดที่มีราคาสูงถึง 3 ล้านบาท/กิโลกรัม

“วุฒิพงษ์” กล่าวว่า ความสนใจในการก้าวสู่สตาร์ทอัพ “ดีพไบโอเทค” มาจากการที่ก่อนหน้านี้บริษัทได้ทำธุรกิจการรับผลิต (โออีเอ็ม) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางมาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จึงได้เห็นสถานการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับเมื่อได้พบกับพันธมิตร หน่วยงานวิจัย ทำให้สนใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์

“การทำธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าจะขึ้นอยู่กับลูกค้า โดยเมื่อลูกค้ามีคำสั่งผลิตก็ทำให้บริษัทผลิตต่อเนื่อง แต่เมื่อลูกค้าขายไม่ดีก็จะสั่งผลิตลดลง อีกทั้งสถานการณ์ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงมีโรงงานโออีเอ็มเพิ่มขึ้น ทำให้การแข่งขันมีสูงขึ้น จึงสนใจทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” วุฒิพงษ์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาได้รับการส่งเสริมจากทั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ (TCELS) โดยได้เข้าร่วมโครงการพร้อมได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการขยายผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้รับคัดเลือกไปร่วมงานคอสเมติกส์ 360 ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ต่อมางานไบโอ โคเรีย จัดที่ประเทศเกาหลีใต้ งานที่ 3 จะเป็น Echelon Asia Summit จัดที่ประเทศสิงคโปร์ ล่าสุด Life Science Mass Challenge ซึ่งแต่ละงานได้รับรางวัลชนะเลิศ

อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมจากทั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ไปร่วมงาน “Silicon Valley International Invention Festival” จัดที่ประเทศสหรัฐ และบริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศในงานดังกล่าวมาเช่นกัน

ส่วนการขยายตลาดจะมีกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปในประเทศจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา กัมพูชา และรัสเซีย รวมถึงจะผลักดันการทำอาร์แอนด์ดี การขยายตลาดใหม่ๆ และพร้อมเปิดรับนักลงทุนเข้ามาร่วมขยายผลิตภัณฑ์

“วุฒิพงษ์” กล่าวต่อว่า บริษัทมีแผนขยายความร่วมมือการทำวิจัยจากทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ ในการนำสารสกัดจากเปลือกมังคุด “แซนโทน” มาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ตลอดจนขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กลุ่มดูแลผิวหน้า และผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ ต่อไป

รวมถึงได้ตั้งเป้าหมายจะสร้าง “ACNOC” สู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก (โกลบอลแบรนด์) และสร้างแบรนด์สู่ผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสิวในตลาดโลก

บทความแนะนำ