"กฤษฎา"สั่งจัดการรุกที่ดินสปก.

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
"กฤษฎา"สั่งจัดการรุกที่ดินสปก.
"กฤษฎา" เร่ง ส.ป.ก.จัดการไร่ฟ้าประทานรุกที่วังน้ำเขียว ด้าน คปจ.โคราช ประชุมสิ้น ม.ค.ฟ้องให้ออกจากพื้นที่

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้บุกรุกที่ดิน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา แปลงฟลอร่าพาร์คและฟ้าประทานรวมพื้นที่เกือบ 400 ไร่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้นำป้ายให้ออกจากพื้นที่ไปปักแจ้งแล้ว แต่ผู้ครอบครองยังไม่ปฏิบัติตามจึงเร่งรัดให้ดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า เมื่อส.ป.ก.นำป้ายไปปักแจ้งให้ออกจากพื้นที่แล้ว ตามกฎหมายนั้นผู้ครอบครองต้องปฏิบัติโดยทันที แต่ปรากฏว่าผู้ครอบครองที่ดินทั้งสองแปลงยังคงนิ่งเฉย จึงได้หารือกับอัยการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งดำเนินคดีทางอาญาฟ้องขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ อีกทั้งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากการบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต

แหล่งข่าวจาก ส.ป.ก. ระบุว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปจ.) จังหวัดนครราชสีมา จะเรียกประชุมคณะกรรมการในวันที่ 30 ม.ค. 2562 เพื่อพิจารณาไม่อนุญาตให้สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยใช้ที่ดินต่อ ซึ่งจะเป็นผลให้สมาคมไม่สามารถใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวได้ ส่วนไร่ฟ้าประทานและฟลอร่า พาร์ค ส.ป.ก.จะฟ้องขับไล่ทั้งแพ่งและอาญา พร้อมเรียกค่าเสียหายและดอกเบี้ยจากการใช้ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต

"จะประชุมพิจารณาทบทวนการขออนุญาตใช้พื้นที่ ส.ป.ก.วังน้ำเขียว ของบริษัท ฟลอร่า พาร์ค ในวันที่ 30 ม.ค.นี้ ในเรื่องพิจารณาคำขอใช้ ส.ป.ก.ที่ค้างไว้ตั้งแต่ปี 2554 โดยสำนักกฎหมาย ส.ป.ก.ส่วนกลาง ได้ให้ คปจ.พิจารณายกเลิกคำขอ เนื่องจากบริษัทมีเจตนาละทิ้งคำขอ หลังจาก คปจ.เคยมีมติให้บริษัทไปทำแผนการใช้พื้นที่เสนอมาใหม่ เพื่อให้กระบวนการดำเนินคดีเกิดความรอบคอบมากที่สุด และปิดช่องทางที่เอกชนจะยกมาต่อสู้กับ ส.ป.ก. ในการดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่ง" แหล่งข่าวเปิดเผย

บทความแนะนำ