จีดีพีเกษตรปี'62โต2.5-3.5%เตือนยาง อ้อย ปาล์ม กระอัก

วันที่ 22 ธ.ค. 2561 เวลา 08:58 น.
จีดีพีเกษตรปี'62โต2.5-3.5%เตือนยาง อ้อย ปาล์ม กระอัก
นักวิชาการเตือนปี 2562 ยาง อ้อย ปาล์ม กระอัก คาดราคาน้ำมันลงเหลือ 61 ดอลลาร์/บาร์เรล

น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2562 คาดจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.5-3.5% โดยทุกสาขายังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง การตลาดนำการผลิต ปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญที่เพียงพอกับการเพาะปลูก สภาพอากาศเอื้ออำนวย ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงคือโรค ระบาดสัตว์ แมลงศัตรูพืช สภาพอากาศแปรปรวน และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวสำหรับปี 2561 จีดีพีเกษตรขยายตัวที่ 4.6% เมื่อเทียบกับปี 2560 ตามที่ สศก.ได้คาดการณ์ไว้ โดยสาขาพืชขยายตัว 5.4% สาขาปศุสัตว์ 1.9% สาขาประมง -1% สาขาบริการทางการเกษตร 4% และสาขาป่าไม้ที่ 2%

ทั้งนี้ ปี 2562 สาขาพืชขยายตัว ในช่วง 2.7-3.7% พืชที่ผลิตเพิ่มขึ้นคือข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ ส่วนพืชที่ผลผลิตน้อย คือ ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน โดยคาดว่าพืชที่ราคาจะดีในปี 2562 อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย ทุเรียน จากความต้องการ ต่อเนื่องสาขาปศุสัตว์ขยายตัว 1.3-2.3% แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการในต่างประเทศ ทั้งสุกร ไก่เนื้อ โคเนื้อ สาขาประมงคาดขยายตัว 1-2% โดยผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น ประมงทะเลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากมาตรการแก้ไขของรัฐ สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัว 2-3% จากพื้นที่ปลูกขยายตัวทำให้ความต้องการเครื่องจักรเพิ่มและสาขาป่าไม้ขยายตัว 1.2-2.2% ผลผลิตไม้มาจากไม้ยางพาราที่รัฐมีนโยบายโค่นยางเก่าปีละ 4 แสนไร่

น.ส.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการบริการวิจัยเศรษฐกิจ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวว่า ในปี 2562 เศรษฐกิจ คู่ค้าสำคัญของไทยชะลอ ทำให้ยางพารา ปาล์ม อ้อยโรงงาน อาจจะได้รับผลกระทบมากโดยเฉพาะจีนที่นำเข้ายางจำนวนมาก และในปีหน้ามีการคาดการณ์ว่าน้ำมันดิบจะอยู่ที่ประมาณ 61 ดอลลาร์/บาร์เรล ดังนั้นเมื่อน้ำมันถูกจะส่งผลต่อการใช้ ยางสังเคราะห์แทนยางธรรมชาติมาก ดังนั้นราคายางอาจจะลงต่อเนื่อง

บทความแนะนำ