บีโอไอจัดคณะชวนเอสเอ็มอีจับคู่ธุรกิจอีสาน

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:42 น.
บีโอไอจัดคณะชวนเอสเอ็มอีจับคู่ธุรกิจอีสาน
บีโอไอเตรียมนำผู้ผลิตชิ้นส่วน ขยายตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นเจรจาซื้อขายชิ้นส่วนกับบริษัทชั้นนำ สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรม

นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 2561 บีโอไอโดยกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (บีโอไอ นครราชสีมา) จะจัดกิจกรรมนำผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ณ จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ เอสเอ็มอีผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยจะได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงนำไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

นายพัลลภ กล่าวว่า เอสเอ็มอีที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะได้พบปะและเจรจาธุรกิจกับบริษัทรายใหญ่ที่มีศักยภาพและต้องการหาชิ้นส่วนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการผลิต รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 158 กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ ซึ่งจะจัดอยู่ภายในงานนอร์ท อีสต์ เทค 2018 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยียิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.นครราชสีมา และกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ซึ่งจะทำให้ผู้ขายหรือกลุ่มเอสเอ็มอีได้พบปะหารือกันโดยตรงกับฝ่ายจัดซื้อของบริษัทรายใหญ่