น้ำมันทะลุ7แสนล้านบ.

วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 07:59 น.
น้ำมันทะลุ7แสนล้านบ.
ธพ.เผยยอดใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงโต 3.2% ทั้งกลุ่มเบนซิน-ดีเซล สะท้อนเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง

รายงานข่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำมันในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค. 2561) ภาพรวม คนไทยมีการใช้น้ำมันที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ส่งผลให้มีการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศรวม 9.65 แสนบาร์เรล/วัน คิดเป็นมูลค่านำเข้ารวม 7 แสนล้านบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.6% มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.91 แสนล้านบาท คิดเป็น 37.5% โดยมูลค่าการ นำเข้าที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยระดับราคาน้ำมันช่วงก่อนหน้านี้มีการเคลื่อนไหวในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ 10 เดือนแรก เฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 หมื่นล้านลิตร หรือ 153.2 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 3.2%

ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มขึ้นของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) 6% กลุ่มน้ำมันอากาศยาน 5.8% น้ำมันเตา 4.2% น้ำมันก๊าด 3.3% กลุ่มน้ำมันเบนซิน 2.5% และกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1.4% สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจไทยที่การส่งออกและการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินรวมอยู่ที่ 9,398.8 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 6.63% แยกเป็นแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 3,031.65 ล้านลิตร ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 6.78% โดยมีปัจจัยจากการที่ส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์ 91 กับ 95 เหลืออยู่เพียง 27 สตางค์ (สต.) ต่อลิตร เป็นเหตุผลจูงใจให้คนหันไปเติมแก๊สโซฮอล์ 95 มากขึ้น โดยพบว่ามีการใช้อยู่ที่ 3,903.1 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 8.29%

ด้านแก๊สโซฮอล์ อี20 อยู่ที่ 1,738.5 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 10.39% แก๊สโซฮอล์ อี85 อยู่ที่ 356.7 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 12.8% เบนซิน 333.98 ล้านลิตร ลดลง 11.67% น้ำมันก๊าดอยู่ที่ 6.54 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 3.28%

ขณะที่น้ำมันดีเซลมีการใช้อยู่ที่ 1.94 หมื่นล้านลิตร ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.35% น้ำมันอากาศยานอยู่ที่ 5,851.14 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.77%

การใช้น้ำมันเตาอยู่ที่ 1,816.81 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 4.18% ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) อยู่ที่ 5,416.20 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.02%

ส่วนก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) อยู่ที่ 1,872.95 ล้านลิตรลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.16% ซึ่งถือเป็นการลดลงต่อเนื่อง สะท้อนตามยอดการติดตั้งอุปกรณ์เอ็นจีวีในรถยนต์ใหม่ๆ ปรับตัวลดลงมาโดยตลอด มีปัจจัยสำคัญมาจากระดับราคาน้ำมันที่ไม่สูงนัก ทำให้ ผู้ใช้รถยนต์หันมาเลือกใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลตามเดิม