พณ.กล่อมพ่อค้าข้าวฮ่องกงดันออร์เดอร์เพิ่มพยุงส่งออก

วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 07:49 น.
พณ.กล่อมพ่อค้าข้าวฮ่องกงดันออร์เดอร์เพิ่มพยุงส่งออก
พาณิชย์รับคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงลุยแปลงนา-ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว หวังเปิดตลาดข้าวขาวพื้นนิ่ม หลังเริ่มส่งออกลดลง

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมรับรองคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง 47 ราย จาก 44 บริษัทที่มาเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออก และลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวไทยที่น่าสนใจและมีองค์ความรู้ใหม่ๆ

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เพื่อศึกษาดูงานการวิจัยและผลิตข้าวขาวพื้นนิ่ม โดยผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้มีโอกาสเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตและทดลองชิมข้าวขาวพื้นนิ่มหลายสายพันธุ์ที่มีปริมาณอมิโลสต่ำ รสชาตินุ่ม กินอร่อย เช่น ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 80 ข้าวพันธุ์ กข 21 กข 43 และ กข 59 เป็นต้น โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นนำเสนอให้ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้รู้จักข้าวคุณภาพดีชนิดอื่นๆ ของไทยและน่าจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการส่งออกข้าวดังกล่าวเข้าสู่ตลาดฮ่องกงได้ในอนาคตต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้ร่วมประชุมหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อรับทราบสถานการณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยปีการเพาะปลูก 2561/2562 ซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิไทยที่สำคัญของไทย แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาราคาข้าวหอมมะลิไทยปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลต่อการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงลดลง ประกอบกับปีการเพาะปลูก 2561/2562 คาดว่าผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยจะออกสู่ตลาดลดลงส่งผลให้แนวโน้มราคาข้าวยังคงปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยแต่ในตลาดต่างประเทศต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะอาจทำให้ความสามารถในการแข่งขันข้าวไทย ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่มีราคาต่ำกว่า

สำหรับตัวเลขการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงปี 2560 มีปริมาณ 2.23 แสนตัน โดยช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 2561 ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงปริมาณ 1.42 แสนตัน ลดลง 16.18% มูลค่า 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.31% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยสัดส่วน 81.17% ข้าวหอมไทย 11.23% และข้าวเหนียว 2.43% "การส่งออกข้าวไทยไปตลาดฮ่องกงช่วงที่ผ่านมา ราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้ปริมาณการสั่งซื้อลดลงแต่สามารถขายได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไทยยังเป็นแชมป์ส่งออกข้าวอันดับ 1 ในตลาดฮ่องกงมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 57%" นายอดุลย์ กล่าว