เล็งทดลอง5จีปี'62 ทำแผนรับแรงงาน

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 08:05 น.
เล็งทดลอง5จีปี'62 ทำแผนรับแรงงาน
กสทช.เดินหน้าเทคโนโลยี 5จี เล็งทดลองระบบปี 2562 พร้อมทำแผนรองรับผลกระทบแรงงาน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เทคโนโลยี 5จี มีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต แต่หลังจากการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่าการเข้ามาของ 5จี สัมพันธ์โดยตรงกับไอโอที (อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์) ที่จะเกี่ยวข้องกับทุกอุตสาหกรรมและทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน รวมถึงภาคการผลิตและการจ้างงาน ซึ่งรัฐบาลควรมีแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานจากเทคโนโลยี 5จี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานของ กสทช.ได้เตรียมแผนที่จะทำการทดลองใช้งานเทคโนโลยีระบบ 5จี ในปี 2562 ซึ่งคลื่นความถี่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดที่ กสทช.จะนำมาทดสอบระบบ 5จี คือ คลื่นความถี่ระบบ C-Band ในช่วงย่านความถี่ 3500 เมกะเฮิรตซ์ ที่จำนวนความจุ (แบนด์วิดท์) 100 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ 24000 เมกะเฮิรตซ์ ที่จำนวนความจุ 1000 เมกะเฮิรตซ์ ขณะที่การประมูลคาดว่าจะจัดในปี 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต