MRT เลื่อนขึ้นค่าโดยสาร แบ่งเบาภาระผู้ใช้บริการ

วันที่ 03 ต.ค. 2561 เวลา 13:37 น.
MRT เลื่อนขึ้นค่าโดยสาร แบ่งเบาภาระผู้ใช้บริการ
MRT สายสีน้ำเงิน หวังลดภาระผู้ใช้บริการ ยังไม่ปรับขึ้นค่าโดยสาร ยื่นขยายเวลาถึง 15 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง แจ้งคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในอัตราเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการแบ่งเบาภาระของผู้ใช้บริการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาการคงอัตราค่าโดยสารเดิมถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561