เทคโนโลยีดิจิทัล พลิกโฉมธุรกิจสุขภาพ

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 18:15 น.
เทคโนโลยีดิจิทัล พลิกโฉมธุรกิจสุขภาพ
โดย..ดิจิทัลทิปส์

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกหันมาตรวจด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอและซีทีสแกนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ทำให้โรงพยาบาลจำเป็นต้องบริหารการใช้งานเครื่องมือต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การลดระยะเวลาการรอคอยของคนไข้ ลดอัตราการตรวจซ้ำ ทราบผลการตรวจที่ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือล่วงหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

ปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ กำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย อาทิ ปริมาณคนไข้ที่เพิ่มขึ้น จำนวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและทำงานอย่างหนัก อัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง และการเปลี่ยนรูปแบบการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นแบบยึดผลการรักษาเป็นหลัก ดังนั้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จึงสามารถรับมือได้ทั้งด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนไป ความกดดันด้านต้นทุน และคนไข้ที่คาดหวังคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการที่ดียิ่งขึ้น

การพลิกโฉมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพไปสู่ยุคดิจิทัล ผนวกกับพลังของเทคโนโลยีเอไอช่วยให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถเพิ่มความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และรักษาความสามารถทางการแข่งขันเอาไว้ได้ แม้ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะท่ามกลางปริมาณงานตรวจวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น

โทเบียส เซย์ฟาร์ท กรรมการผู้จัดการ และประธานซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ให้ความสำคัญกับการพลิกโฉมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพสู่ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence) มาใช้ในการให้บริการแก่คนไข้

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิบัตรด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) มากกว่า 400 ฉบับ ด้าน Deep Learning อีก 75 ฉบับ และแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีเอไอมากกว่า 30 ฉบับ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพทั่วโลก ที่ต้องการพัฒนาการดูแลรักษาให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น เน้นการป้องกันในระดับปัจเจกบุคคล และการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านดิจิทัลมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ตามแนวโน้มการขยายตัวของเทคโนโลยี ขณะที่ไทยเริ่มมีสินค้าและบริการด้านดิจิทัลออกสู่ตลาดจำนวนมาก ดังนั้นต้องเร่งกระบวนการจดสิทธิบัตรดิจิทัล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตต่อไป