หวั่นเน็ตประชารัฐ2 เงื่อนไขล็อกสเปก

  • วันที่ 08 ส.ค. 2561 เวลา 08:23 น.

หวั่นเน็ตประชารัฐ2 เงื่อนไขล็อกสเปก

จี้ กสทช.แจงเหตุเปลี่ยนเงื่อนไขประมูลเน็ตประชารัฐเฟส 2 ซับซ้อนกว่าเฟสแรก หวั่นเปิดช่อง ทุจริตคอร์รัปชั่น

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์การสื่อสารผ่านดาวเทียม วุฒิสภา เปิดเผยว่า ในการจัดประกวดราคาโครงการเน็ตประชารัฐ เฟส 2 จำนวน 15,732 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 3,283.15 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข โดยผู้เข้าร่วมการประกวดราคาต้องมีผลงานรับรองคือการนำส่งเงินสบทบให้ทาง กสทช. (ตามมติที่ประชุมสรุปออกมาคือ 10% เท่ากับ 80 ล้านบาท) ซึ่งการนำส่งเงินสมทบนี้มีอัตรา 2% ของยอดขาย เท่ากับผู้ผ่านคุณสมบัติต้องมียอดขายแอร์ไทม์ไม่น้อยกว่าปีละ 1,600 ล้านบาท ถึงจะนำส่ง 80 ล้านบาท

นอกจากนี้ จากการประมูลในเฟส 1 ใช้ข้อบังคับแค่ต้องมีใบอนุญาตประเภทที่ 3 เท่านั้น แต่ในการประกวดราคาในเฟส 2 มีการระบุให้ผู้เข้าร่วมฯ จะต้องมีใบอนุญาตประเภท 1 ซึ่งที่ผ่านมาในการส่งงวดงานในเฟส 1 ผู้รับงานทุกรายก็สามารถส่งงานได้ตามกำหนดทุกประการ แต่เหตุใดจึงต้องมีการระบุเงื่อนไขการเข้าประกวดในเฟส 2 ที่จะต้องมีการเปลี่ยนคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดเพิ่มเติม เพราะที่ผ่านมาการจะได้ใบอนุญาตประเภทที่ 3 ต้องผ่านความเห็นชอบหลายขั้นตอน

"โครงการเน็ตประชารัฐ หรือ USO NET เฟส 2 จึงเป็นที่น่าสังเกตในหลายประการ ซึ่งเรื่องนี้อาจมีลักษณะเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเจาะจงเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในด้านโครงข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ และกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคา" นางลัลน์ลลิตฤดี กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ