"เอกนิติ"นั่งประธานบอร์ดบินไทย

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 07:44 น.
"เอกนิติ"นั่งประธานบอร์ดบินไทย
บอร์ดการบินไทยไฟเขียวแต่งตั้ง "เอกนิติ" นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดการบินไทย พร้อมเร่งตั้งดีดีคนใหม่

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการบริษัท การบินไทย (บอร์ดการบินไทย) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ดการบินไทย เมื่อ วันที่ 20 มิ.ย. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดการบินไทยอย่างเป็นทางการ ภายหลังก่อนหน้านี้ได้รับการแต่งตั้ง ให้เข้ามานั่งในตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการหารือเพื่อเร่งรัดให้นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) หลังบอร์ดการบินไทยมีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สำหรับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประธานบอร์ด คนใหม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการมอบหมายอย่างชัดเจน เป็นเพียงการหารือถึงงานสำคัญ ตลอดจนนโยบายที่ฝ่ายบริหารต้องรีบดำเนินการ โดยเฉพาะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว หลังจากที่เดินหน้าแผนฟื้นฟูมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อทำให้การบินไทยเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง และแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ ได้

ขณะที่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) วงเงินลงทุน 42,084.564 ล้านบาท โดยให้ ทอท.เสนอโครงการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการที่สำคัญ เช่น งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A รองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคน/ปี พร้อมทั้งปรับปรุงลานจอดอากาศยานให้สอดคล้องกับอาคารผู้โดยสารโดยมีหลุมจอดประมาณ 14 หลุมจอด งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบิน A, B และ C

นอกจากนี้ ยังมีงานก่อสร้างอาคารบริการท่าอากาศยานครบวงจร ด้านทิศใต้ของอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ สามารถจอดรถยนต์ในอาคารได้ประมาณ 1,000-1,500 คัน และงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ เป็นต้น