"สุวิทย์"สั่งสอบ สวทช. หลังพบความผิดปกติ"งบช่วยเอสเอ็มอี"

วันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 07:42 น.
"สุวิทย์"สั่งสอบ สวทช. หลังพบความผิดปกติ"งบช่วยเอสเอ็มอี"
รมว.วิทยาศาสตร์ฯจ่อตั้งกรรมการสอบงบ สวทช.ช่วยธุรกิจเอสเอ็มอีหลังพบความผิดปกติในการดำเนินการ

แหล่งข่าวจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สั่งการให้คณะทำงานศึกษาข้อมูลกรณีการดำเนินการเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรณีความผิดปกติของผู้ดำเนินการเครือข่ายโครงการให้ความช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี

ทั้งนี้ ข้อมูลที่นายสุวิทย์ได้รับก็คือ มีปัญหาในการดำเนินงานโครงการที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค ซึ่งนายสุวิทย์สั่งการให้ยกร่างคำสั่งกรรมการอีกชุด เป็นชุดใหญ่หรือระดับกระทรวงเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ โดยคาดว่าจะกลับมาดำเนินการภายหลังจากนายสุวิทย์กลับมาจากการประชุม Global Bioeconomy Summit ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในสุดสัปดาห์นี้

แหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่า แม้ สวทช.จะตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่นายสุวิทย์เห็นว่าจำเป็นต้องตั้งกรรมการชุดใหญ่ที่เป็นอิสระเพื่อความโปร่งใส โดยเฉพาะเนื่องจากมีเรื่องที่ต้องอธิบายให้ชัดในหลายประเด็น อีกทั้งยังเป็นนโยบายรัฐบาล และของนายสุวิทย์เอง ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินโปร่งใส ตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม การตั้งกรรมการระดับกระทรวงสอบสวน จะอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เนื่องจาก สวทช.อยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าว และภายใต้การดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งตามขั้นตอนนายสุวิทย์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ จะประชุมในสัปดาห์หน้า และเสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน

สำหรับประธานสอบสวนนั้นได้ทาบทามนายดำริ สุโขธนัง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และปัจจุบันเป็นคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ส่วนกรรมการอื่นๆ จะทาบทามบุคคลภายนอก ที่เป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประมาณ 2-3 คน

นอกจากนั้น จะต้องมีตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ 10 คือ ผู้ตรวจฯ หรือรองปลัดฯ 1 คน คาดว่าจะเป็นนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดฯ รวมถึงต้องมีตัวแทนจาก สวทช. 1 คน คาดว่าจะเป็นรองเลขาฯ สวทช.คนใดคนหนึ่ง เพื่อมาเป็นเลขานุการชุดสอบสวน และมีฝ่ายกฎหมายกระทรวง 1 คน

“เบื้องต้นนายสุวิทย์ต้องการให้ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่เกิน 1 เดือน โดยให้เสนอความเห็นประกอบพร้อมๆ กับให้อำนาจในการเรียกเอกสารหลักฐาน รวมถึงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำ ให้ข้อมูล” แหล่งข่าวเปิดเผย

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อผู้บริหารและภราดา บัญชาแสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อให้ชี้แจงการแต่งตั้งผู้ดำเนินงานเครือข่าย ITAP เข้ามาช่วยเหลือโครงการ แต่เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี ระบุว่า ภราดา บัญชา ติดภารกิจนอกมหาวิทยาลัย 2 วัน และก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือให้ติดต่อได้