สุวรรณภูมิเปิดศูนย์ดูแลผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 16:09 น.
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ห้องโถงอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 คาดว่าปีนี้มีผู้แสวงบุญเดินทางมากกว่า 6,700 คน

ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ เปิดเผยว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ชาวไทยมุสลิมจำนวนมากจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีผู้เดินทางผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประมาณ 6,700 คน โดยจะเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.- 9 พ.ย.53 ทสภ. จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางดังกล่าวที่ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ใกล้กับเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารแถว W

ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ ทสภ. เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่สายการบิน คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางทั้งการตรวจบัตรโดยสาร การตรวจหนังสือเดินทาง การตรวจค้นร่างกายและกระเป๋าสัมภาระ เพื่อให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปแสวงบุญได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุด  โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะมาคอยให้บริการทุกเที่ยวบินที่มีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งมีทั้งหมด 50 เที่ยวบินที่จะออกจาก ทสภ.

ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ทสภ. ยังมีห้องสำหรับละหมาดอีก 3 แห่ง คือ ในอาคารผู้โดยสารชั้น 3 และอาคารเทียบเครื่องบิน C และ E โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการละหมาดไว้พร้อม รวมทั้งได้จัดพื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารแถว W ไว้รองรับผู้จะไปแสวงบุญ และญาติที่เดินทางมาส่งด้วย ซึ่งแต่ละปีจะมีเป็นจำนวนมาก