"ขสมก." ขอครม. กู้เงิน5พันล้าน แก้สภาพคล่อง

  • วันที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 08:01 น.

"ขสมก." ขอครม. กู้เงิน5พันล้าน แก้สภาพคล่อง

ขสมก.จ่อกู้เฉียด 5,000 ล้าน ชำระหนี้ระยะสั้น เสริมสภาพคล่องปี 2561 สศช.-คลัง จี้เร่งฟื้นฟูองค์กร

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินรวม 4,975 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายใน 2 ส่วน ได้แก่ การกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้น ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 1 มี.ค. 2561 จำนวน 2,962 ล้านบาท แยกเป็นเงินกู้จากธนาคารออมสิน 2,000 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย 962 ล้านบาท ส่วนที่ 2 จะเป็นเงินกู้เพื่อการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2,013 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้รายงานต่อ ครม.ว่า ขสมก.จะขาดเงินสดเพื่อใช้ดำเนินงานช่วงเดือน ก.พ. 2561 ส่วน ขสมก.ระบุว่าได้สนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จึงเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุน และไม่สามารถขึ้นค่าโดยสาร จึงขาดสภาพคล่องทุกปี

ด้านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ขสมก.ควรทำแผนขับเคลื่อนองค์กรระยะ ยาวและแผนบริหารหนี้ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดไว้ ส่วนกระทรวงการคลังระบุว่าข้อมูลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อีบิตดา) ของ ขสมก.ในปีงบประมาณ 2551-2559 เฉลี่ยติดลบ 2,100 ล้านบาท/ปี แสดงถึงความไม่สามารถดำรงอยู่ขององค์กร และหากทำเช่นเดิมจะมีหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงคมนาคมควรเร่งแก้ไขปัญหา

ข่าวอื่นๆ