เร่งผลิตไกด์ไทยป้อนตลาดเที่ยวไต้หวัน

  • วันที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 08:24 น.

เร่งผลิตไกด์ไทยป้อนตลาดเที่ยวไต้หวัน

แอตต้าส่งไกด์ไทยฝึกภาษาที่ไต้หวัน แก้ปัญหาขาดแคลนหลังคนไทยแห่เที่ยวพร้อมจี้รัฐเร่งคลอดอี-วีซ่าออนไลน์

นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า สมาคมได้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวไต้หวัน จัดโครงการแลกเปลี่ยนมัคคุเทศก์ (ไกด์) ไทย ฝึกทักษะภาษาจีนกลาง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน พร้อมประกอบอาชีพไกด์ในไต้หวัน เพื่อแก้ไขปัญหาไกด์ไต้หวันพูดไทยได้ขาดแคลน

ทั้งนี้ กฎหมายของไต้หวันได้เปิดให้ต่างชาติสามารถประกอบอาชีพไกด์ในประเทศได้ แค่ต้องสอบบัตรประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรความร่วมมือ รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนที่ไกด์ไทยจะได้รับ คาดว่าจะเริ่มส่งไกด์ชุดแรกจำนวน 30 คน ภายในต้นปีหน้า

อย่างไรก็ตาม สมาคมอยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดด้านกฎหมาย โดยเฉพาะประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปจำนวนมาก เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ถึงแนวทางการปฏิบัติโครงการนี้เพิ่มเติม เพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากรไกด์ไทยให้มีทักษะการฝึกฝนภาษากับเจ้าของ ภาษาได้โดยตรง ซึ่งมองว่าเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานไกด์ไทย รวมถึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไกด์ในระยะยาว

นอกจากนี้ สมาคมต้องการให้ภาครัฐเร่งผลักดันการใช้ระบบอี-วีซ่าให้ครอบคลุมทุกด่านท่าอากาศยานในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรและนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยจำนวนมาก

ข่าวอื่นๆ