จ่อใช้กม.กองทุนน้ำมันฯปี'61

  • วันที่ 02 มิ.ย. 2560 เวลา 09:07 น.

จ่อใช้กม.กองทุนน้ำมันฯปี'61

สนพ.คาด พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ เริ่มใช้ต้นปี 2561 หลังเปิดเวทีรับฟังความเห็น ด้านนักวิชาการค้านนำเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยภายหลังร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ว่ากระทรวงพลังงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามมาตรา 77 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งในที่ประชุมมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดย สนพ.จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หลังจากนั้นจะคณะกรรมการร่างกฎหมายจะเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาภายในกลางเดือน มิ.ย. ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปี 2561

"ที่ผ่านมามีการเปิดรับฟังความเห็นกฎหมายนี้ 3 ช่องทาง คือ ทางออนไลน์ ทางไปรษณีย์ และเวทีสัมมนา โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดให้กองทุนน้ำมันต้องมีวงเงินไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นวงเงินจากการกู้ยืมได้เพียง 2 หมื่นล้านบาท และต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ การรักษาเสถียรภาพราคา สนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพ และบรรเทาผลกระทบผู้มีรายได้น้อย" นายทวารัฐ กล่าว

นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า แม้จะเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์เดิมทั้ง 3 ข้อ แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อ 4 และ 5 ที่ให้สนับสนุนการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงทางพลังงานและการลงทุนสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากทั้งสองโครงการต้องใช้วงเงินสูงมากเป็นภาระต่อประชาชน ประกอบกับราคาน้ำมันมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองยุทธศาสตร์

รายงานข่าวเปิดเผยว่า นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา ตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันทั้งฉบับ นำหนังสือคัดค้านการจัดทำร่าง พ.ร.บ.มามอบให้นายทวารัฐ เพื่อให้เสนอต่อ รมว.พลังงาน โดยเสนอไม่จำเป็นต้องตั้งกองทุนน้ำมันฯ ขึ้นมาอุดหนุนราคาพลังงานเช่นในอดีต เพราะรัฐบาลได้ประกาศลอยตัวราคาพลังงานหลายประเภทให้สะท้อนต้นทุนแล้ว แต่หากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็นำรายได้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันปีละ 1.5 หมื่นล้านบาท มาดำเนินการแทน

ข่าวอื่นๆ