อย่ารีบเติม!น้ำมันลดราคา 13 ม.ค.

วันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 15:44 น.
อย่ารีบเติม!น้ำมันลดราคา 13 ม.ค.
ปตท. บางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิด 60สต. /ลิตร E85ลง40สต. ดีเซลลง30สต.มีผล 13 ม.ค.

วันที่ 12 ม.ค. บมจ.ปตท. (PTT) และบมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซิน 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลดลง 40 สตางค์/ลิตร ขณะที่ลดราคาน้ำมันดีเซลลง 30 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท.และบางจากฯ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งไม่รวมภาษีท้องที่ ในวันพรุ่งนี้( 13 ม.ค.)  เป็นดังนี้ เบนซิน ออกเทน 95 ของ ปตท.อยู่ที่ 34.46 บาท/ลิตร ,แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 27.35 บาท/ลิตร ,แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 27.08 บาท/ลิตร ,E20 อยู่ที่ 24.84 บาท/ลิตร ,E85 อยู่ที่ 19.89 บาท/ลิตร และดีเซล อยู่ที่ 26.39 บาท/ลิตร

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต