ปั้นธุรกิจออนไลน์หนุนเอสเอ็มอี

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 09:32 น.
ปั้นธุรกิจออนไลน์หนุนเอสเอ็มอี
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่จะผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจไทยก้าวสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบไอทีที่เชื่อมโยงกันทุกระดับตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ขนาดใหญ่และเชื่อมโยงกับภาครัฐ เพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า จะผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำธุรกิจ หรืออีคอมเมิร์ซ และผลักดันให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชั่น

ทั้งนี้ กรมมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพราะแม้ว่าการพัฒนาให้เอสเอ็มอีสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสิ่งจำเป็น แต่ต้องสร้างช่องทางการขายให้เอสเอ็มอีด้วย

ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงอยู่ระหว่างศึกษาทำอีทรานสปอร์ต เพื่อใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารคาดว่าจะเสร็จปี 2558

อดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า การลงทุนโครงสร้างขั้นพื้นฐานสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เป็นสิ่งจำเป็นเท่าๆ กับการลงทุนสร้างระบบราง หรือถนน หากรัฐเดินหน้าลงทุนจริงจะทำให้ธุรกิจด้านไอทีเติบโตได้อีกมาก ทั้งกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจวางโครงสร้างพื้นฐานไอที ระบบรักษาความปลอดภัยในไอที ผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น และผู้ให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ เพราะเมื่อโครงสร้างพื้นฐานดี มีคนใช้งานมากขึ้น ก็จะต้องการสิ่งเหล่านี้

หากโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีดีขึ้น ภาครัฐก็สามารถจะนำข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยได้ของภาครัฐมารวบรวมไว้ในแอพพลิเคชั่น เพื่อให้คนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานด้านต่างๆ โปร่งใสขึ้นกว่าเดิม เช่น นำข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือหน่วยงานรัฐอื่นๆแต่ละพื้นที่มาเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ ว่าจะมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างอะไรบ้าง เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีตรวจสอบได้